Okmetic investoi lähes 400 miljoonaa euroa uuden tehtaan rakentamiseen Vantaalle

17.5.2022

Piikiekkovalmistaja Okmetic rakentaa nykyisen tehtaansa viereen uuden tehdasrakennuksen Vantaan Koivuhakaan. Investoinnin odotetaan yli kaksinkertaistavan yhtiön tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon ja tuovan yli 500 uutta työpaikkaa Vantaalle. Tuotantolaitoksen rakentaminen alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022 riippuen lupamenettelyn edellyttämien kunnallisten päätösten aikataulusta. Tehtaan on määrä olla tuotantokäytössä vuonna 2025. Investoinnin myötä yhtiö pystyy vastaamaan entistä paremmin elektronisten komponenttien lisääntymisen vauhdittamaan piikiekkojen kysyntään.

Okmetic toimittaa vaativia, asiakasräätälöityjä piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen. Lähes 400 miljoonan euron investointi uuteen tehtaaseen yli kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihdon. Investointi on Okmeticin historian suurin. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on investoinut yli 100 miljoonaa euroa Vantaan piikiekkotehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Tehdasinvestointi on uusi luku yhtiön kasvutarinaan korkean lisäarvon piikiekkojen toimittajana voimakkaasti kasvavalla ja kehittyvällä alalla.

Uusi, yli 40 000 m2 (puhdastilaa n. 6 000 m2) käsittävä tehdasrakennus nousee nykyisen tehtaan viereen, jolloin synergia tehtaiden välillä saadaan maksimoitua. Tuotanto perustuu pääosin nykyisiin tuotteisiin ja markkina-alueisiin. SOI-kiekkojen (Silicon-On-Insulator) tuotanto keskitetään nykyiseen tehdasrakennukseen ja 200 mm DSP-kiekkojen (Double Side Polished) ja SSP-kiekkojen (Single Side Polished) tuotantoa ja kiteenkasvatusta laajennetaan uuden rakennuksen puolelle.

Tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti yli kaksinkertaistuu suhteessa nykytasoon. Tehtaan suunnittelutyöt on jo käynnistetty ja rakennustöiden on määrä alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022. Laiteasennusten jälkeen tehdas on täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2025. Uuteen tehtaaseen tulee modernit laitteet ja tuotantolinjat, ja huomiota kiinnitetään myös energiatehokkuuden parantamiseen sekä tiukentuvien ESG-standardien noudattamiseen.

Okmeticin tämänhetkinen henkilöstömäärä on noin 600. 

Vuonna 2022 puolijohdemarkkinoiden ennustetaan kasvavan edelleen ja rikkovan ensimmäistä kertaa 600 miljardin dollarin rajan. Kasvun ajureita ovat mm. keskeiset 2020-luvun teknologiat kuten 5G, tekoäly, Internet of Things sekä itseohjautuva liikenne. Kasvuvauhti on kova, ja pula komponenteista on haastanut koko alaa.