Olkiluoto 3 EPR:n syöttövesipumppujen selvitystyöt valmistuvat joulukuussa

22.11.2022

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on tiedottanut, että Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja ja niiden vaikutusta aikatauluun ei pystytä arvioimaan. Laitostoimittaja Areva-Siemens-konsortiolta saadun tiedon mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan 11. joulukuuta 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto näin ollen aikaisintaan tammikuun lopussa 2023. 

Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen juoksupyörien säröjen tarkemmat tutkimukset ja perussyyselvitykset jatkuvat. Laitostoimittaja on ilmoittanut, että lopulliset tulokset saataisiin viimeistään joulukuussa. Tulosten mahdollisista vaikutuksista aikatauluun tiedotetaan heti selvitysten valmistuttua. 

Selvitystöiden jatkuessa laitosyksiköllä tehdään turbiinipuolen huoltotöitä. 

TVO osallistuu aktiivisesti yhdessä laitostoimittajan kanssa syöttövesipumppujen selvitystyön edistämiseen. Ydinvoimalan turbiinilaitoksella sijaitsevilla syöttövesipumpuilla pumpataan vesi syöttövesitankista höyrystimiin. Pumppujen vaurioilla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.   

Laitostoimittaja on velvollinen viimeistelemään laitosyksikön valmiiksi laitostoimitus- ja kokonaissovintosopimusten mukaisesti.  

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet