Oslon yliopistollinen sairaala ja Caverion yhteistyössä

2.4.2024

Oslon yliopistollinen sairaala (Oslo universitetssykehus HF, OUS) on sitoutunut vähentämään energiankulutusta merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja toteuttaa mukautetun version EPC-energiansäästöhankkeesta Caverionin ja GK:n, teknisen urakoitsijan ja palvelukumppanin, kanssa.

Sopimus on nelivuotinen puitesopimus, jossa Caverion on voittanut tarjouskilpailun ensisijaisena sopimusosapuolena. Tarjouskilpailun arviointipisteiden perusteella toimeksianto jakautuu 75 prosenttia Caverionille ja 25 prosenttia GK:lle. Caverionille kuuluu myös energiajohtamisen palvelut ja neuvonta.

OUS:lla on 100 hehtaaria sairaalarakennuksia, joiden vuotuista energiankulutusta vähennetään 60 GWh:lla vuoteen 2030 mennessä. 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Steinar Holm, kiinteistöliiketoiminnan johtaja, OUS, Knut Gaaserud, Caverion Norjan divisioonajohtaja and Ola Lindh, projektin omistaja, OUS.