Otaniemen purettavan tutkimusreaktorin polttoaine jatkokäyttöön USA:ssa

11.2.2021

Yhdysvaltalainen tutkimusreaktori vastaanotti VTT:n Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tutkimusreaktorin käytetyn ydinpolttoaineen. Denverissä sijaitseva Yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskuksen reaktori voi jatkaa toimintaansa Suomesta saamallaan polttoaineella useita vuosia, ja käytön päättyessä Yhdysvallat huolehtii käytetystä polttoaineesta. FiR 1 -reaktorin purku alkaa vuoden 2022 lopulla.

Yhdysvaltalainen geologinen tutkimuskeskus USGS hyödyntää vastedes Otaniemen tutkimusreaktorin käytettyä ydinpolttoainetta omassa samantyyppisessä reaktorissaan. VTT:n FiR 1:n 1960- ja 1970-luvuilla hankittua polttoainetta ei käytetty likimainkaan loppuun ennen reaktorin käytön lopettamista. USGS:llä oli tarve löytää käyttökelpoista polttoainetta reaktorinsa käytön jatkamiseksi. Soveltuvan polttoaineen tuotanto on ollut keskeytyksissä useiden vuosien ajan.

Sopimus käytetyn polttoaineen luovutuksesta tehtiin viime marraskuussa, ja VTT on nyt toimittanut polttoaineen USGS:lle. Polttoaineen maantie- ja merikuljetusta valvoivat Säteilyturvakeskus (STUK) ja Yhdysvaltain alueella paikalliset viranomaiset.

- Käytetyn polttoaineen poistuminen on tutkimusreaktorin käytöstä poiston tärkeä merkkipaalu. Keskitymme seuraavaksi itse purun suunnitteluun ja valmisteluun. Projekti kerryttää Suomeen osaamista, jolle on kysyntää myös kansainvälisesti, kertoo projektipäällikkö Markus Airila VTT:ltä.

VTT lopetti FiR 1:n käytön vuonna 2015 ja on hakenut valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin käytöstä poistoa varten. VTT ilmoitti käytetyn polttoaineen lähettämisestä tänään työ- ja elinkeinoministeriölle jättämässään kirjeessä, jossa samalla rajasi käytetyn polttoaineen pois lupahakemuksestaan. 

Vuonna 1962 käyttöön otettu FiR 1 -reaktori auttoi monivaiheisen historiansa aikana muun muassa kuukivien tutkimuksessa, kullan etsinnässä, syöpähoidoissa ja ennen kaikkea se on toiminut keskeisenä ydinenergian koulutus- ja tutkimustyön laitoksena. Tutkimusreaktori tuo vielä purkuvaiheessaankin arvokasta kokemusta tulevina vuosikymmeninä toteutettaviin suomalaisten ydinvoimalaitosten käytöstä poistoihin.

FiR 1:n polttoaine-elementtejä pakattuina massiivisen kuljetussäiliön sisällä käytettävään koriin. Kuva on otettu reaktorin altaassa, jonka vesi suojaa tehokkaasti säteilyltä.( Kuva: VTT)