Oulun Energia lopettaa venäläisen hakkeen käytön

8.3.2022

Oulun Energia tuomitsee Venäjän toimet Ukrainassa. Solidaarisuuden osoituksena Ukrainalle Oulun Energia keskeyttää venäläisen hakkeen käytön energiantuotannossaan eikä ota enää vastaan venäjältä tulevia hakekuormia.

Tuontihakkeen käytön keskeyttämisellä ei ole vaikutusta Oulun Energian kaukolämmöntuotantoon. Seuraamme kuitenkin aktiivisesti Ukrainan kriisiä sekä geopoliittista tilannetta ja olemme varautuneet siihen, että tilanteella voi olla vaikutuksia raaka-aineiden hintojen nousuun sekä saatavuuteen. Tuontipuun osittainen korvaaminen turpeella on myös mahdollista, jos Ukrainan kriisi pitkittyy.

Oulun Energian voimalaitokset tuottavat vastuullisesti sähköä ja lämpöä paikallisista energianlähteistä

Oulun Energian tuotannossa käytetyistä energianlähteistä yli 90 prosenttia kuljetetaan voimalaitoksille alle sadan kilometrin säteeltä. Kaukolämpö sekä sähkö tuotetaan Laanilan ja Toppilan voimalaitoksissa, jossa energiaa syntyy pääasiassa bio- ja puupohjaisesta kierrätysjätteestä. Lisäksi sähköä tuotetaan kotimaisissa vesivoimalaitoksissa ja tuulivoimapuistoissa.