OX2:n merituulivoimapuisto Laine seuraavaan vaiheeseen

29.12.2022

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Pohjanlahdelle suunnitellun merituulivoimapuisto Laineen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Seuraavaksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee selostusvaiheeseen.

Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle suunnitellun merituulivoimapuisto Laineen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nyt käsitelty, ja YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut lausuntonsa siitä valmiiksi.

- Laineen merituulivoimahanke myös edistää uuden, vetyyn perustuvan P2X-teollisuudenalan syntymistä Suomeen, mihin liittyvistä investoinneista mm. Kokkolassa on hiljattain jo tiedotettu. Merituulivoima on keskeinen keino lisätä Suomen omaa sähköntuotantoa, ja on hyvä uutinen, että merituulivoimahankkeet etenevät, sanoo OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on osa hankkeen kehitystyötä, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan riittävällä tarkkuudella. Lisäksi menettelyssä kuullaan viranomaisia ja niitä, joihin hanke saattaa vaikuttaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen antamassa lausunnossa todetaan, että hankkeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen vaikutuksiin vedenlaatuun, vedenalaiseen luontoon ja maisemaan sekä hankkeen vaikutuksiin merenkulkuun erityisesti talviaikana. Lausunnon mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota yhteisvaikutuksiin sekä sähkönsiirtoon.

- Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ja on kaikkien etu, että ympäristövaikutukset arvioidaan huolellisesti ja laajasti. OX2 on perustanut hanketta varten erityisen merenkulkutyöryhmän, jossa on jäsenenä merenkulun viranomaisia ja toimijoita. Työryhmässä etsimme parhaat keinot sovittaa yhteen alueen merenkulku ja merituulivoima, sanoo Laineen merituulivoimahankkeen projektipäällikkö Olli Takalammi OX2:lta.

Hanke käsittää maksimissaan 150 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 11 terawattituntia (TWh). Tämä on enemmän kuin Olkiluoto 2 tuotti vuonna 2020 (7,3 TWh). Merituulipuisto on suunniteltu liitettävän Fingridin kantaverkkoon. Sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla ja mantereella sähkönsiirto tehdään maakaapeleilla ja ilmajohdoilla. 

Tietoja OX2:n merituulipuistohanke Laineesta:

  • OX2 Finland Oy suunnittelee merituulivoimahanketta Pohjanlahdelle, noin 30 kilometrin päähän mantereesta ja 32 kilometrin päähän Pietarsaaresta. Lähimpiin saariin etäisyyttä on 24 kilometriä (Torsön).
  • Alueen pinta-ala on noin 450 km2.
  • Puistoon suunnitellaan noin 150 tuulivoimalaa, joiden korkeus merenpinnasta on enintään 270–370 m ja yksikköteho noin 15–25 MW.
  • Merituulivoimapuiston arvioitu vuosituotanto on noin 11 TWh.