OX2 sai tutkimusluvat kahdelle merituulihankkeelle Pohjanlahdella

17.1.2022

Hailuodosta länteen rakennettava Halla-hanke ja Pietarsaaresta länteen rakennettava Laine-hanke saivat tutkimusluvat valtioneuvoston yleisistunnossa. Tutkimusluvat mahdollistavat laajemmin merenpohjan tutkimisen, jonka perusteella saadaan lisätietoa hankealueesta.

Tutkittaville alueille suunnitellaan yhteensä jopa 310 merituulivoimalaa, jotka toteutuessaan tuottaisivat 23 TWh ympäristöystävällistä uusiutuvaa sähköä. Vuonna 2020 Suomessa tuotettiin sähköä yhteensä 67 TWh. Lisäksi sekä Hallan että Laineen osalta on aloitettu ympäristövaikutusten arviointi ja molempien hankkeiden osalta on pidetty ennakkoneuvottelut viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 

Hankkeet ovat vielä alustavassa vaiheessa ja varsinainen sähkötuotanto käynnistyy vasta tämän vuosikymmenen loppupuolella.

- Merituulivoima on avainasemassa uusiutuvan sähkön tuotannon lisäämisessä ja yhteiskunnan sähköistämisessä. Esimerkiksi vihreän vedyn tuottaminen ja teollisten prosessien sähköistäminen sekä datakeskukset tai akkutehtaat vaativat valtavan määrän uusiutuvaa sähköntuotantoa, sanoo OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.