OX2 suunnittelee kahta teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoa

17.4.2023

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 suunnittelee teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja Kauhajoelle Etelä-Pohjanmaalle ja Loimaalle Varsinais-Suomeen. Valmistuessaan puistojen yhteenlaskettu energiantuotanto vastaa enimmillään yli 100 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

Kauhajoelle suunnitteilla oleva Aurinkonevat-hanke on teholtaan noin 500 megawattia ja vuosittainen energiantuotanto noin 460 gigawattituntia. Se on yksi Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista. Loimaalle suunnitellun Keinusuo-hankkeen teho on noin 60 megawattia ja vuosittainen energiantuotanto noin 59 gigawattituntia. Hankkeiden tehot ja tuotantomäärät tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Hankkeiden tekninen suunnittelu, ympäristöselvitykset ja luvitus on käynnistetty. Tarvittaessa hankkeissa toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka tarveharkinnasta vastaa ELY-keskus. Tavoite on, että kummankin hankkeen rakentaminen päästäisiin aloittamaan seuraavien 2–4 vuoden kuluessa.

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018 ja sillä on Euroopassa suunnitteilla yhteensä yli 4 gigawatin edestä aurinkovoimahankkeita. Yhtiön kansainvälisessä aurinkovoimatiimissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 60 henkilöä. Samoin kuin tuulivoimahankkeissa, OX2 toimii aurinkovoiman kaikissa vaiheissa. Yhtiö vastaa hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.