Pandemiasta huolimatta 11 prosenttia enemmän patenttihakemuksia

17.3.2021

Suomalaiset keksijät jättivät pandemiasta huolimatta 11 prosenttia enemmän patenttihakemuksia Euroopan patenttivirastoon.

Suomalaisten yritysten vuonna 2020 tekemät patenttihakemukset kasvoivat voimakkaimmin sitten vuoden 2014. Eniten kasvoi digitaalisen viestinnän (+37 %) ja tietotekniikan (+19 %) aloilta haettujen patenttien määrä. 

Suomi on nyt viiden eniten patentoineen maan joukossa väkilukuun suhteutettuna. 

Hakemuksia jätettiin viime vuonna 1 895 (2019: 1 705) kappaletta. Tiedot käyvät ilmi EPO:n vuoden 2020 patenttitilastoista. 

Suomalaisten hakemien patenttien kasvu perustuu suurelta osin Suomen merkittävimmän teknologiatoimialan eli digitaalisen viestinnän 36,7 % nousuun vuoteen 2019 verrattuna. Myös tietotekniikka-alan nousu (+18,6 %) toiseksi aktiivisimmaksi patenttien hakijaksi vauhditti kasvua. Suomessa nämä alat nousivat enemmän kuin EPO:n alueella keskimäärin. Suomalaisyrityksistä kolmanneksi eniten patenttihakemuksia jättänyt käsittelyala (joka sisältää pakkausteknologiat) kutistui 9,6 %, kun taas neljänneksi suurin televiestintäala kasvoi 20,8 %.

Kymmenen eniten patentteja hakeneiden maiden joukossa eniten nousi kiinalaisten (+9,9 %) ja eteläkorealaisten (+9,2 %) hakemusten määrä. Tilanne oli sama myös vuonna 2019. Sitä vastoin yhdysvaltalaiset patentinhakijat, joiden osuus on neljännes kaikista EPO:n hakemuksista, jättivät 4,1 % vähemmän hakemuksia vuonna 2020. Eurooppalaisten yritysten patenttihakemusten määrä laski 1,3 % ja japanilaisten hakemusten määrä 1,1 %. 

Maittain tarkasteltuna eurooppalaisten hakemusten määrät muuttuivat merkittävästi. Euroopan suurimman patenttien hakijamaan, Saksan, hakemukset laskivat viime vuonna 3,0 %. Suomen lisäksi patenttihakemusten määrä kasvoi selvästi myös Ranskassa (+3,1 %) ja Italiassa (+2,9 %). Euroopan kymmenen suurimman patenttien hakijamaan joukossa suurin lasku tapahtui Alankomaissa (-8,2 %) sekä Isossa-Britanniassa (-6,8 %). Tanskasta ja Ruotsista tehdyt patenttihakemukset pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2019. 

Nokia pysyi ylivoimaisesti Suomen aktiivisimpana patenttihakijana ja sijoittui EPO:n suurimpien hakijoiden joukossa 16. sijalle (2019 sijalla 20). Suomen rankingissa Nokian jälkeen listalla olivat Kone (105 hakemusta), Valmet (65), Stora Enso (43) ja VTT (35), joka nousi kärkiviisikkoon jo toista kertaa peräkkäin.