Pohjolan Voiman Kristiinankaupungin voimalaitoksien purkaminen alkaa

2.6.2020

Pohjolan Voima aloittaa Kristiinankaupungissa sijaitsevien hiili- ja öl-jyvoimalaitoksien purkamisen kesäkuun toisella viikolla. Pohjolan Voima tavoittelee siirtymistä markkinaehtoisesti kohti hiilidioksidi-neutraalisuutta.

Pohjolan Voiman tytäryhtiö PVO-Lämpövoima Oy on aiemmin purkanut toi-sen, Porin Tahkoluodossa sijaitsevan hiilivoimalaitoksensa. Yhtiö lopetti lauhdevoimalaitostensa markkinaehtoisen tuotannollisen toiminnan kesä-kuussa 2015. Lopulliseen purkamispäätökseen vaikutti sitoutuminen hiilidi-oksidineutraalin tuotannon lisäämiseen.

- Pohjolan Voiman sähkön tuotanto oli viime vuonna jo 94-prosenttisesti hiilineutraalia ja tänä vuonna tavoitteena on nostaa osuus yli 95 prosen-tin, sanoo PVO-Lämpövoiman toimitusjohtaja Petri Hurri.

Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon voimalaitosten purkamisen myötä poistuu yhteensä 687 megawattia lauhdevoimakapasiteettia. Kristiinankau-pungin voimalaitoksien kokonaisteho oli 454 megawattia ja Porin Tahkoluo-don voimalaitoksen 235 megawattia.

Purkumateriaalit uusiokäyttöön

Kristiinankaupungin voimalaitoksen purkutyöt on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 kesällä. Ennen varsinaista purkamista on poistettu vaaralliset aineet. Lähes kaikki purkumateriaalit voidaan kierrättää uusiokäyttöön. Itse voimalaitos puretaan maanpinnan tasolle.

Kristiinankaupungin ja Porin Tahkoluodon voimalaitosten purkamista alettiin valmistella vuonna 2017. Lopullinen päätös purkamisesta tehtiin helmikuus-sa 2019 ja purkutyöt aloitettiin Porin Tahkoluodon voimalaitokselta keväällä 2019. Tahkoluodon voimalaitoksen purkaminen valmistuu kesällä 2020.

Kristiinankaupungin öljyvoimalaitos valmistui vuonna 1974, kivihiilikattila 1983 ja toinen turbiini 1989. Hiilivoimalaitokseen yhdistettiin vuonna 1993 valmistunut rikinpoistolaitos ja typpipäästöjen vähentämiseksi vuonna 1994 asennettiin uudet polttimet. Vuonna 2007 voimalaitoksen polttotekniikkaa muutettiin siten, että typenoksidien päästöt vähenivät edelleen.