Puhdas sähköntuotanto tuo kasvua ja vauhdittaa Suomen tietä hiilineutraaliuteen

25.8.2023

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vierailivat Rovaniemellä 22.–23. elokuuta tutustumassa Kemijoki Oy:n vesivoimalaan ja keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Ministerit tutustuivat muun muassa Vanttauskosken vesivoimalaitokseen sekä Sierilän alueeseen, johon Kemijoki Oy suunnittelee vesivoimalaitosta.

- Puhtaan sähköntuotannon kaksinkertaistaminen on pääministeri Petteri Orpon hallituksen keskeinen strateginen tavoite. Sähkö on avainasemassa mahdollistamassa työtä ja talouskasvua, ja toisaalta vauhdittamassa Suomen tietä hiilineutraaliksi 2035, muistutti ministeri Kai Mykkänen.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz huomautti, että kansainvälinen kilpailu puhtaan energian ratkaisuissa on kovaa.

- Nopeudella on tässäkin merkitystä, mutta ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että kilpailu on reilua ja vapaata. Eurooppaministerinä kannan erityistä huolta siitä, että koronapandemian jälkeiseen maailmaan siirryttäessä varottaisiin lähtemästä epäterveeseen valtioiden väliseen valtiontukikilpailuun.