Puhelinmyyntiin tiukennuksia kuluttajansuojalain uudistuksessa

18.2.2022

Hallitus esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi, jolla parannetaan ja nykyaikaistetaan kuluttajansuojaa. Samassa yhteydessä koti- ja puhelinmyyntiä koskevaa sääntelyä on tarkoitus tiukentaa.

Hallituksen esityksen mukaan tietyt kuluttajansuojalain säännökset koskevat jatkossa myös sopimuksia, joissa kuluttaja on maksun sijaan sitoutunut luovuttamaan yritykselle henkilötietojaan. Kuluttajansuojalaki koskisi myös tällaisten sopimusten markkinointia. 

Lisäksi tiedonantovelvollisuussäännöksiä tarkennetaan. Esimerkiksi kun tavaraa myydään alennuksella, markkinoinnissa on esityksen mukaan jatkossa ilmoitettava myös alin hinta, jolla sitä on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kuluttajille on lisäksi annettava tietoa siitä, onko verkon kuluttaja-arvostelut oikeita, eli ovatko arvostelut todellisuudessa peräisin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat tuotetta käyttäneet tai ostaneet sen. Myös se on ilmoitettava, miten asia on varmistettu.

Jatkossa kuluttajalla olisi lisäksi oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos esimerkiksi markkinointi on ollut aggressiivista tai harhaanjohtavaa.

Kuluttajansuojan parantamiseksi puhelinmyyntiin esitetään kirjallisen vahvistusmenettelyn käyttöönottoa. Yrityksen olisi toimitettava puhelimitse tekemänsä tarjous kuluttajalle puhelun jälkeen kirjallisesti. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei sido kuluttajaa. Vahvistusmenettelyn laiminlyönnistä voidaan esityksen mukaan määrätä yritykselle seuraamusmaksu. 

Kuluttajan peruuttamisoikeutta laajennetaan kotimyynnissä. Kuluttajalla olisi peruuttamisoikeus myös sopimuksissa, jotka koskevat kuluttajan vaatimusten mukaan tehtyjä tavaroita, jos sopimus on tehty sellaisella kotikäynnillä, jota kuluttaja ei ole itse pyytänyt. Käytännössä kuluttajilla on ollut vaikeuksia erityisesti kotimyynnissä, kun remonttipalveluja on myyty yhdessä tällaisten mittatilaustavaroiden kanssa.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 28.5.2022, jolloin direktiiviä on alettava soveltaa. Puhelinmyyntiä koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan joulukuun alussa.