Puolangan Ukonkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistynyt

30.5.2022

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Puolangan Ukonkankaalle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 35 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen laajuus on noin 31,1 km2. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.