Räätälöidystä oppisopimuskoulutuksesta apua osaajapulaan

8.3.2021

Sähkönjakeluyhtiö Carunan ja sen kumppaneiden yhteinen ponnistus sähköverkko-osaajien kouluttamiseksi toteutetaan tänä vuonna jo toisen kerran peräkkäin. Kärkiryhmä-niminen koulutusohjelma on valtakunnallinen, ja se toteutetaan yhteistyössä Baronan, koulutusorganisaatioiden ja verkonrakennusyhtiöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on edesauttaa osaajien saatavuutta sähköverkon rakennus-, kunnossapito- ja käyttötöihin. Koulutusohjelmaan voi hakea 1.3.2021 – 15.4.2021 välisenä aikana ja koulutus alkaa toukokuussa.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat Carunan lisäksi mukana henkilöstöpalveluyritys Barona sekä ammatillista koulutusta järjestävä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Koulutus on toinen laatuaan, ensimmäinen koulutusohjelma toteutettiin vuonna 2020.

Verkonrakennusyhtiöt kärsivät osaajapulasta, ja yksi urakoitsijoiden suurimmista ongelmista on osaavan työvoiman riittävyys. Nykyinen henkilöstö ikääntyy ja eläköityy, ja toisaalta vastavalmistuneet ja muilta toimialoilta tulevat uudet työntekijät tarvitsevat pitkiäkin koulutus- ja perehdytysjaksoja ennen kuin voivat siirtyä vaativiin sähköverkon rakennustöihin. Lisäksi sähköverkkoon vauhdilla tulevat uudet teknologiat haastavat osaamista.

- Sähkönjakelussa on käynnissä mittavat investoinnit verkon vahvistamiseksi säänkestäväksi ja vastaamaan lisääntyvää energiankulutusta. Samalla olemme huolissamme työvoiman riittävyydestä. Carunalla työskentelee noin 1 000 verkonrakentajaa eri puolilla Suomea, ja haluamme osaltamme turvata resurssien riittävyyden verkonrakennuksessa myös tulevina vuosina, sanoo henkilöstöjohtaja Tommi SaikkonenCarunalta.

Opintoihin sisältyy sekä lähi- että etäopintoja ja harjoittelua työmailla. Opetus toteutetaan koulutusmoduuleissa, joita ovat muun muassa sähköalan ammattiosaaminen ja jännitteellisten kytkentöjen turvallisuus, turvallinen työtoiminta työmaaolosuhteissa, sähköverkkojen oikeaoppiset ja turvalliset käytännöt ja kytkennät sekä vanhojen sähköverkkojen turvallinen purkaminen.

Koulutus alkaa toukokuussa 2021. Koulutukseen valittavat henkilöt työllistyvät Baronan kautta sähköverkonrakennusyhtiöiden palvelukseen koulutuksen ja harjoittelun ajaksi.