Rejlers suunnittelee sisäverkot Hanhikiveen

8.11.2021

Pyhäjoelle rakennettavan Hanhikivi 1 - ydinvoimalan infrastruktuuria sekä tuki- ja apurakennuksia rakennetaan parhaillaan. Rejlers suunnittelee näihin rakennuksiin tulevaisuuden sisäverkkoja, jotka mahdollistavat muun muassa uuden viranomaisverkko Virve 2,0:n palvelut ja luotettavan kuuluvuuden kaikissa olosuhteissa.

Hanhikiven ydinvoimalan apu- ja tukirakennuksiin rakennettava Virve 2,0 on uutta teknologiaa hyödyntävä, tulevaisuuden standardit täyttävä kehittynyt kanava viranomaisviestintään.

Virven toimivuus on kriittistä Hanhikiven tuki- ja apurakennuksissa. Sillä varmistetaan viranomaisten ja käyttöhenkilökunnan katkeamaton viestiliikenne. Viestinnän luotettavuus ja toimivuusvarmuus ovat jo viranomaisvaade.

Rejlersin palvelupäällikkö Jouni Pekonen toteaa, että sisäverkon suunnittelun osalta Hanhikiven tuki- ja apurakennukset ovat tyypillisiä nykyajan mukaisia energiatehokkaiksi rakennettuja toimistorakennuksia.

- Rakennukset vaativat sisäkuuluvuuksien varmistamiseksi koko rakennuksen sisätilat kattavat sisäantenniverkot. Virven kuuluvuuden lisäksi tulee ottaa huomioon myös kaupallisten operaattoreiden kuuluvuustarpeet, eli rakennuksissa toteutetaan kaikki verkot, jotka palvelevat Virven lisäksi myös kaupallisten operaattoreiden tarpeita, Pekonen sanoo.

Yleisesti Virven käyttäjiä ovat esimerkiksi pelastustoimi, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, hätäkeskukset ja kunnat, sekä turvallisuuskriittiset toimijat kuten energia- ja televiestintäyritykset ja rautatieliikenne.

Kiinteistön omistajien on itse huolehdittava verkon toimivuus sisällä rakennuksissa.

Traficom suosittelee kaikissa sisäverkkojen suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotöissä turvautumaan ammattilaiseen, sillä sisäverkot edellyttävät erityistä osaamista.

Kuuluvuuden lisäksi myös verkon luotettavuusvaatimukset selvitetään jo ennen suunnittelun aloittamista. Pekonen kertoo, että laatuvaatimukset käydään tarkoin läpi ja verkon toteuttajaksi valitaan yritys, joka kykenee noudattamaan suunnitteluohjeita laadukkaasti.

Virve 2.0 palvelut toimivat Elisan 4G- ja 5G-verkoissa. Uudet Virve 2.0 -palvelut ovat osittain valmiita käyttöönotettaviksi jo 2022. Nykyinen Virve 1.0 toimii rinnalla ainakin vuoteen 2025.

Virve-taajuuksia hallinnoi ja sen häiriöttömästä toiminnasta vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Erillisverkot.

Rejlersin palvelupäällikkö Jouni Pekonen.