Renor pienentää hiilijalanjälkeään

Renor pienentää hiilijalanjälkeään

12.12.2023

Forssan Finlayson alueella otettiin käyttöön marraskuun puolivälissä Renor Oy:n uusin 1200 paneelin aurinkovoimala. Voimala tuottaa sähköä 550 megawattituntia vuodessa. Auringosta saatava energia käytetään kokonaan Finlayson alueen kiinteistöissä.

Aurinkovoimalan pinta-ala on 6500 neliötä ja se on toteutettu maa-asennuksella. Paneelit on asennettu käytöstä poistettujen betonisten ratapölkkyjen päälle, näin pölkyt saavat uuden elämän vihreän energian tuotannossa.

Finlayson alueen aurinkovoimalan käyttöönoton jälkeen Renorin aurinkovoimalat Forssassa ja Porissa tuottavat vuodessa yhteensä 1300 megawattituntia energiaa. Määrä vastaa 70 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energian tarvetta.

Renorin kiinteistöissä on kiinnitetty erityistä huomioita energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen kohta kahdenkymmenen vuoden ajan.

Askonalueella Lahdessa jäähdytetään ainutlaatuisen pohjavesijärjestelmän avulla tuhansia neliömetrejä toimisto-, ravintola- sekä kokous- ja tapahtumatiloja. 

Geoenergiaa hyödynnetään Vantaan Silkkitehtaan lisäksi laajasti myös Porissa, jossa koko Kauppakeskus Puuvilla lämmitetään ja jäähdytetään yhdellä Suomen suurimmista geoenergialaitoksista.

Renorin vastuullisuusohjelmassa on huomioitu ympäristövastuun lisäksi myös sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Ympäristövastuun osalta ohjelman kolme keskeistä aluetta ovat kiinteistöjen saneeraushankkeet, jätehuolto ja energia, joka on kaikkein merkittävimmässä osassa rakennusten ympäristökuormassa.

- Renorin koko olemassaolon idea on vanhojen kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen ja teollisuusympäristöjen säilyttäminen ja kehittäminen uuteen kukoistukseen. Siinä on myös vastuullisuutemme perusta, kertoo Renorin toimitusjohtaja Marko Liimatainen.

Renor Oy on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka kehityskohteet ovat tällä hetkellä Askonalue Lahdessa, Porin Puuvilla Porissa ja Silkkitehdas Vantaalla, Finlayson alue Forssassa ja WSOY talo Porvoossa. Renor tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia toimitiloja ja uudistuvia palveluja historiallisissa kiinteistöissä, joita jalostetaan vireiksi kaupunkikortteleiksi.

Lahden Askonalue koostuu tällä hetkellä kuudesta kiinteistökohteesta: Asko 1, Askotalo, Koy Lahden Teollisuuskeskus, Upotalo, Upo2 ja Koy Lahden Liesitehdas. Tämän lisäksi Askonalueelle vahvistui elokuussa 2017 ensimmäinen asumisen mahdollistava asemakaava. Asemakaava sisältää asuntorakentamista noin 40 000 kerrosneliömetriä ja lähes saman verran rakennusoikeutta liike- ja toimistorakennuksille. Suunnittelualue rajoittuu Askonkadun liittymään lännessä ja Upon siltaan idässä.