RFID-teknologia tuo säästöjä raideliikenteeseen

12.4.2021

RFID-teknologialla tarkoitetaan radiotaajuuksilla tapahtuvaa etätunnistamista. Se tuo merkittäviä etuja vikaantumisen ehkäisyyn, huoltoon ja valvontaan ympäri maailman. RFID auttaa myös liikkuvan kaluston tunnistamisessa ja seurannassa ja sillä voidaan vähentää ylläpidon kustannuksia.

Euroopan raiteilla tapahtuu vuosittain satoja raiteilta suistumisia. Koska yksittäisen onnettomuuden hintalappu on lähes miljoona euroa, on onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn investoitu paljon. Onnettomuuksia aiheuttaa erityisesti junavaunujen liikkuvien osien, kuten akselien ja laakerien kuluminen, joten niiden lämpötiloja ja kulumista seurataan monipuolisesti erilaisilla sensoreilla.

SICKin RFID-tuotteilla voidaan yhdistää olemassa oleva anturitieto junavaunuihin. Kun yksittäisten osien kulumista voidaan seurata pitkällä aikavälillä, voidaan myös osien kulumista ja huoltotarvetta ennakoida ja siten välttää kalliit hätäkorjaukset. Myös kaluston käyttöasteen nostaminen on mahdollista. Tämä tuo junakaluston käyttöön tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

RFID-anturidatan ja olemassa olevien valvontajärjestelmien yhteistoiminnalla saavutetaan myös kokonaan uusia etuja: Esimerkiksi yksittäisten junavaunujen sijaintia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Kuljetusketjun osapuolet voivat vihdoin tietää täsmälleen missä heidän rahtinsa kulkee.

SICKin teknologian käyttökelpoisuutta on testattu muun muassa Ruotsin Liikennevirasto Trafikverketin kanssa. SICKin vaativiin teollisuuskäyttöihin suunniteltu RFU630-laite toimi hyvin junaympäristössä, myös äärimmäisissä lämpötiloissa ja suurilla ajonopeuksilla.