Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älyllä

24.5.2022

Maakaasun saatavuus luo epävarmuutta usealla teollisuuden alalla. Siemens Osakeyhtiö kehitti uuden kokonaisratkaisun helpottamaan suomalaisen teollisuuden ajankohtaista haastetta. Lämpöenergiantuotannon uudelleenjärjestely vähentää päästöjä ja riippuvuutta tuontienergiasta.

Teollisuudessa höyryä ja kuumaa vettä on saatava käyttöön jatkuvasti ja varmasti. Tarvittava höyry tuotetaan monien megawattien kokoisilla höyrykattiloilla, joiden polttoaineena käytetään usein maakaasua. Maakaasua käytetään useilla teollisuuden aloilla, ja erityisesti elintarviketeollisuudessa sillä voi olla ratkaiseva rooli.

Riippuvuus maakaasusta voidaan kuitenkin katkaista niin teollisuudessa kuin kiinteistöissä. Lämpöenergian uudelleenjärjestelyllä on merkitystä paitsi huoltovarmuuden myös päästövähennyksien kannalta.

- Älykkään energianhallintajärjestelmäkokonaisuuden avulla mahdollistetaan kohteen irtautuminen maakaasun käyttämisestä joko kokonaan tai tarvittavin osin. Ratkaisu tarjoaa aidon markkinajoustavuuden lämpöenergiantuotantoon, mikä tuo ensisijaisesti kustannussäästöjä kohteelle mutta tukee myös sähkömarkkinoiden toimivuutta, sanoo Head of Projects Development Miia Wallén Siemensiltä.

Ratkaisu optimoi energiankäyttöä automaattisesti, jolloin teollisuus- ja kiinteistöprosessien hyötysuhde ja kustannustehokkuus ovat koko ajan mahdollisimman korkeita. Ratkaisuun kuuluvan sähkökattilan avulla lämpöenergiantuotantoa voidaan säätää nopeasti kysynnän muuttuessa, kun reaaliaikaiset energiatiedot ja laitoksen prosessitiedot keskitetään energianhallintajärjestelmään. Järjestelmällä voidaan myös hallita laitoksen kokonaisenergiankulutusta ja toteuttaa optimointeja niin, että kokonaisenergian käyttö on mahdollisimman kustannustehokasta.

Järjestelmä mahdollistaa eri energiamuotojen optimaalisen käytön rinnakkain, mikä tukee sähkömarkkinoiden toimintaa ja alentaa kustannuksia. Sähkön hinnan ollessa matala höyry tuotetaan ensisijaisesti sähköllä, ja vastaavasti sähkön hinnan ollessa korkea, tuotanto painottuu kaasulle.

- Järjestelmät optimoidaan yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa, jolloin kokonaishyötysuhde saadaan mahdollisimman korkeaksi. Ratkaisun kehittämisessä hyödynsimme Siemensin laaja-alaista osaamista teollisuudesta sekä sähkö- ja kiinteistöinfrastruktuurista, Wallén sanoo.