Sähköinen allekirjoitus haastaa kiinteistö- ja rakennusalan tavoittelemaan kestävää digiloikkaa

2.6.2020

Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt tavoittelevat yhdessä koko toimialan laajuista kestävää kehitystä haastamalla toisensa digitalisoimaan läpinäkyvästi prosessejaan. Ensimmäinen koko toimialalle suunnattu haaste on #kynätpois-kampanja, joka kannustaa vähentämään sekä kustannuksia, työaikaa että päästöjä sähköisen allekirjoittamisen avulla.

Kiinteistöalan keskusjärjestö RAKLI, Rakennusteollisuus RT ja seitsemän muuta kiinteistö- ja rakentamisalan toimijaa käynnistävät yhteistyössä #kynätpois-haastekampanjan alalla kestävää digitalisaatiota vauhdittavan KIRAHubin (KIRA-InnoHub ry) koordinoimana. Haaste tähtää alan toiminnan tehostamiseen kannustamalla yrityksiä ja organisaatioita ottamaan käyttöön digitaalisen allekirjoituksen.

Kampanjan ennakkokyselyn tulosten perusteella alle kolme prosenttia alan yrityksistä allekirjoittaa kaikki dokumentit digitaalisesti. Toisaalta yli 70 prosenttia on halukas siirtymään sähköiseen allekirjoittamiseen. Kyselyn perusteella rakennus- ja kiinteistöalalla yksistään kyselyyn osallistuneista yrityksissä voitaisiin jättää tulostamatta vuosittain jopa 25 miljoonaa paperiarkkia, mikä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 115 000 kiloa. Työaikaa säästyisi 213 000 henkilötyötuntia ja rahaa jopa 24 miljoonaa euroa. Koko alalla säästöt olisivat moninkertaisia.

“Yhteisten ponnistusten kerrannaisvaikutus on merkittävä. Yhteistyössä ja läpinäkyvästi toteutettu digitalisaatio mahdollistaa kestävän kasvun ja tehokkuuden”, Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Laskuri konkretisoi säästöt ja mahdollisuudet

#kynätpois-haaste konkretisoi digitalisaation positiivisia vaikutuksia koko toimialalla. Keskeisessä roolissa on kynatpois.fi-haastesivulla toimiva laskuri, jolla jokainen haasteen vastaanottaja voi laskea sähköiseen allekirjoittamiseen siirtymisen potentiaaliset vaikutukset omassa organisaatiossaan. Säästöt havainnollistetaan euroina, tunteina, ja paperiarkkien määränä, mahdollisuudet puolestaan uusina digitaalisina kehityshankkeina, uudelleen suunnattavina henkilötyökuukausina sekä vältettyinä hiilidioksidipäästöinä. “Koko toimialan ja yhteiskunnan kestävä digitalisointi tarkoittaa kaikkien arvojen läpinäkyvää mittaamista osana samaa kuvaa. Haastekampanjan laskuri on ensimmäinen kokeilumme tuoda sosiaalinen ja taloudellinen vaikuttavuus eurojen rinnalle helposti mitattaviksi vaikuttavuusluvuiksi” KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen painottaa.

“Toimialan ensimmäisen yhteisen digihaasteen tavoitteena on varmistaa katkeamattomat digitaaliset prosessit sekä tuottaa selvää ajan ja rahan säästöä kaikille osapuolille. Paperista luopumisella on tietysti myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Kestävää digitalisaatiota tavoiteltaessa on tärkeää tuoda esiin sen vaikutuksia koko yhteiskuntaan”, kiinteistöalan keskusjärjestö RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen jatkaa.

Kaikki haasteen osallistujat julkistetaan sivustolla. Jokaisen sitoutumisen myötä päivittyvät myös kampanjan tuloksia seuraavat vaikuttavuusluvut. Toimijoita kannustetaan haastamaan mukaan myös omat kumppaninsa ja muut sidosryhmänsä.

”KIRA-alan vaikutus kansantaloudellemme on merkittävä ja meiltä odotetaan kansainvälisesti paljon, erityisesti toimialan yhteistyön ja systeemin toimivuuden edelläkävijyyttä. Hyvän elämänlaatumme takana olevan tarinan tuotteistaminen luo pohjaa menestykselle. Sen vuoksi on tärkeää kannustaa toimijoita kertomaan digikehityksen vaikutuksista konkreettisten esimerkkien avulla ja innostavasti. Koko toimialan yhteinen tavoite on luoda avoin ekosysteemi, joka mahdollistaa suuren rakenteellisen muutoksen. #kynätpois realisoi, miten pientenkin muutosten kautta koko toimialan vaikuttavuus on merkittävä”, KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen sanoo.