Sähköinsinööri – ota kantaa uuteen pienjänniteasennusstandardiehdotukseen (SFS 6000:2022)

19.1.2022

Sähköalan standardointijärjestö SESKO on valmistellut ehdotuksen uudeksi pienjänniteasennusstandardiksi SFS 6000. Edellinen, tällä hetkellä voimassa oleva standardi oleva standardi on vuodelta 2017. Standardi on perinteisesti uudistettu viiden vuoden välein.

Standardiehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella, ja lausuntoa on pyydetty myös Sähköinsinöörit – SIL ry:ltä. Asiasta kiinnostuneita jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä SILin puheenjohtaja Vesa Linja-ahoon (linjaaho [ät] gmail.com). Lausuntokierros päättyy 25.3.2022.

Kansallinen SFS 6000 -standardi pohjautuu eurooppalaisiin ja kansainvälisiin esikuvastandardeihin (IEC 60364 -sarja) ja kansallinen standardiuudistus noudattaa uudistettuja esikuvastandardeja. Standardiehdotuksessa on myös täsmennetty useita tulkinnanvaraisia kohtia kentältä saadun palautteen perusteella. Täysin uutta standardiehdotuksessa ovat muun muassa sähköautojen latausasemien asennuksen yhteydessä vaadittavat tarkastukset sähköverkon kunnolle sekä vaatimukset tapauksissa, jossa sähköautoa ladataan kotitalouspistorasiasta.

Myös liesiturvalaitteita koskevaa suositusta ja vikavirtasuojausvaatimuksia on täsmennetty. Kokonaan uusia osia standardiehdotuksessa ovat kiinteitä akustoja koskeva osa 5-57, tietoliikennekaapeleiden käyttöä tehonsiirtoon koskeva osa 7-716. 

Standardiehdotus käydään keväällä läpi lausuntokierroksella saatujen palautteiden pohjalta, ja valmis standardi on tarkoitus julkaista vuoden 2022 syyskesällä.