Sähkön hinnan nousu on vaikuttanut aurinkopaneelien kysyntään

22.8.2022

Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampaa sähkönkäyttäjää. Sähkön hinta on rajussa nousussa, joten aurinkopaneelijärjestelmä alkaa olla investointina hyvinkin perusteltua. Ennen ostopäätöstä kannattaa tutustua aiheeseen esimerkiksi vierailemalla aurinkosähköstä kertovilla verkkosivuilla. Kattavalla perehtymisellä saa hyvän käsityksen aurinkosähköjärjestelmän laitteistosta, ohjeita järjestelmän suunnittelussa huomioitavista seikoista sekä vinkkejä tarjousten pyytämiseen, kertoo Jukka Itkonen.   

Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HHT) Jukka Itkonen painottaa paneelijärjestelmien hankinnassa suunnittelun merkitystä.

- Hyvin tehty suunnitelma sisältää määritykset paneelien rakennusteknisestä asennuksesta, järjestelmän vaatimukset sähköturvallisuuden suhteen sekä laitteiston komponenttien ja johdotusten määritykset, Itkonen sanoo. 

Aurinkopaneelijärjestelmän toimittajan valintaan on perehdyttävä tarkasti 

Itkosen mukaan hankinnassa tulee myös perehtyä paneelijärjestelmien toimittajaan. Aurinkosähkön kysynnän ollessa kasvussa on yrityksiä tullut alalle lisää. HHT Ari Hoikkala puolestaan muistuttaa, että kuluttajien kannattaa tehdä vertailuja varmistuakseen sopivasta yrityksestä. 

Paneelijärjestelmien sähköasennuksissa tulisi aina käyttää alan ammattilaista, painottaa Itkonen. 

- On tärkeää, että esimerkiksi johtojen vahvuudet valitaan oikein. Liian pienet johtopoikkipinnat aiheuttavat jännitehäviöitä, jolloin osa paneelilta saatavasta sähköenergiasta hukkuu matkalla. Ne ovat myös paloturvallisuusriski. Järjestelmän invertterin teho tulee valita oikein ja laite asentaa siten, että siitä ei aiheudu meluhaittaa. Mikäli järjestelmä sisältää akkuja, on akkutyypin valinnassa hyvä käyttää asiantuntijaa sekä valita akkujen sijainti niin, että se ei vaaranna paloturvallisuutta, Itkonen sanoo.  

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmien räjähdysmäisen kasvun ja suuren kiinnostuksen seurauksena alalle on tullut paljon lisää yrityksiä. Kuluttajien kannattaa varmistaa yrityksen riittävä kokemus aurinkosähköjärjestelmien asennuksesta, jotta varmistuu hyvästä lopputuloksesta. 

Nämä asiat tulee ottaa huomioon ennen aurinkopaneelin asentamista 

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. Tavarantarkastaja Ari Hoikkala muistuttaa, että aurinkopaneelin asennus ei ole järkevää, jos katon korjaus tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida käyttötarpeeseen sopiva mitoitus, katemateriaalille ja kattorakenteelle sopiva paneelityyppi, sen kiinnitystapa, vedenpitävyys ja elinkaari. Myös veden tulee päästä poistumaan katolta esteettömästi.  

Paneelin valinnassa tulee huomioida sijainti ja katon muoto. Myös katemateriaali, sen alusta ja kattorakenteet sekä niiden kantavuus vaikuttavat asiaan Hoikkala muistuttaa. 

- Perinteiset piipaneelit soveltuvat hyvin jyrkille katoille. Nykyään piipaneelit soveltuvat tietyillä kiinnitysmenetelmillä myös loiville bitumikatoille, asianmukaisesta kiinnitysmenetelmästä on kuitenkin syytä varmistua, Hoikkala sanoo.  

Tavarantarkastajan apua tarvitaan silloin, kun huomataan asennusvirheitä, laitteistot eivät toimi suunnitellulla tavalla tai järjestelmän toimittajan kanssa ei päästä eteenpäin ongelman ratkaisemisessa. 

- Tietooni on tullut ongelmia lähinnä järjestelmien sähköasennuksissa. Johdotusten kiinnityksissä on ollut puutteita, samoin rasioiden ja kytkinlaitteiden kiinnityksissä. Johtoläpivientien teko vaatii huolellisuutta ja palo-osastojen läpiviennit on tehtävä asennusmääräysten mukaisina. Olevien rakennusten johdotukset joudutaan yleensä tekemään pinta-asennuksena, jolloin järkevästi valitut johtoreitit ja siisti asennusjälki ovat tärkeä osa hyvää lopputulosta, Itkonen sanoo.