Sähkön siirtohintojen nousu pysähtyi vuonna 2021 – sähköverkon toimitusvarmuus hyvällä tasolla

14.6.2022

Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit ovat nostaneet kuluttajien verkkomaksuja vuodesta 2016 alkaen, yleinen siirtohintojen kehitys kääntyi kuitenkin laskuun vuonna 2021. Energiaviraston arvion mukaan verkkomaksut voivat lähivuosina laskea erityisesti kaupungeissa, mutta osassa maaseudun alueita hinnat saattavat vielä hieman nousta.

Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi nostivat kuluttajien verkkopalveluista maksamia keskimääräisiä hintoja vuosina 2016–2020, mutta nousu pysähtyi vuoteen 2021. Sähkön jakeluverkkoyhtiöiden tuottotaso on ollut laskussa vuodesta 2018 lähtien. Verkkotoiminnan valvonnan vaikutuksia arvioidaan Energiaviraston tuoreessa raportissa.

Tällä hetkellä useilla verkkoyhtiöillä on käytettävissään hyödyntämätöntä alijäämää, joka mahdollistaa verkkomaksujen hinnoittelun nykytasolla ja lykkää valvontamallin vaatiman tuottotason laskun aiheuttamia hinnanalennuksia. Energiavirasto valvoo hinnoittelua neljän vuoden jaksoissa, ja yhtiöiden nyt käytettävissä oleva alijäämä on kertynyt vuosien 2016–2019 valvontajaksolta. Energiaviraston arvioi, että valtaosalla yhtiöistä on edellytykset rahoittaa riittäviä investointeja vuosina 2022 ja 2023 pääosin tulosrahoituksella. 

Vuoden 2022 alusta verkkopalveluiden hinnoittelun valvontaan tehtiin muutoksia sähkömarkkinalain muutosten perusteella. Lakimuutoksilla pyrittiin lisäämään valvonnan keinoja ohjata verkkomaksujen tasoa pidentämällä tarvittavien toimitusvarmuusinvestointien määräaikoja. Energiavirasto arvioi, että tehtyjen muutoksien myötä verkkomaksut kaupunkiyhtiöiden alueilla voivat lähivuosina laskea. Maaseutumaisilla yhtiöillä on kuitenkin edelleen hieman hinnankorotusvaraa, ja lakisääteiset vaatimukset toimitusvarmuuden parantamiseen luovat näille yhtiöille investointipainetta. Hinnankorotuksia rajoittaa voimassa oleva kahdeksan prosentin hinnankorotuskatto.

Yhtiöiden investoinnit sähköverkkoon ovat parantaneet toimitusvarmuutta erityisesti myrskyjen aikana. Vuonna 2020 esiintyi useita voimakkaita sääilmiöitä, jotka eivät aiheuttaneet poikkeuksellisia sähkönjakelun keskeytyksiä.

Energiavirasto katsoo sähköverkon toimitusvarmuuden olevan nyt pääosin hyvällä tasolla. Vuodesta 2024 valvonnan pääpaino tuleekin siirtymään verkkotoiminnan kokonaistehokkuuden kehittämiseen. Aiempaa kokonaisvaltaisemmalla kustannustehokkuudella pyritään hillitsemään asiakkaiden maksamia verkkomaksuja.

Energiavirasto valmistelee vuonna 2024 käyttöönotettavia valvontamenetelmiä yhteistyössä loppukäyttäjiä sekä verkkoyhtiöitä edustavien sidosryhmien kanssa. Tulevilla valvontamenetelmillä pyritään varmistamaan kohtuullinen verkkomaksujen hinnoittelun taso sekä toimitusvarma, sähkömarkkinoiden kehityksen mahdollistava sähköverkko.

Tiedot perustuvat Energiaviraston raporttiin, joka tarkastelee sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmien vaikutuksia asiakkaisiin ja verkkoyhtiöihin. Raportti on luettavissa viraston verkkosivuilla.