Sähkönkäytön siirtäminen tuuliselle säälle on yhteiskunnan etu

8.9.2022

Sähkönkulutuksen ajoittaminen niille tunneille, kun sähköntuotanto on Suomessa suurta, on oleellinen tekijä, kun puhutaan sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Vaasan Sähkön tekemän laskelman mukaan tuulivoimalla on tässä iso rooli.

- Mikäli kuluttajat kohdistaisivat sähkönkulutustaan tuulisille tunneille, vähentäisi se sähköpulan riskiä. Sen lisäksi se toisi ennen pitkää helpotusta sähkömarkkinan korkeisiin hintoihin, Vaasan Sähkön energiapäällikkö Mikael Mäkelä sanoo.

Sähkön markkinahinta voi laskelman mukaan olla vähätuulisina tunteina jopa reilusti yli 300 prosenttia kalliimpi, kun verrataan tuulisiin tunteihin.

Tuulivoima on tuotantomuodoltaan edullisin tapa tuottaa sähköä, minkä vuoksi tuulisella säällä sähkön tukkuhinta on tyypillisesti keskimääräistä edullisempaa.

Vaasan Sähkö selvitti, miten kuluttaja voi vaikuttaa sähkön riittävyyteen sekä pitkässä juoksussa sähkön hintatilanteeseen.

Laskelmassa käytettiin esimerkkinä suomalaisille tuttua harrastusta, eli saunomista: Suomessa on arviolta noin 3,2 miljoonaa saunaa, joista 1,5 miljoonaa oletettiin sähkösaunoiksi. Jos kaikkien sähkösaunojen käyttö ajoitettaisiin tuulisille tunneille, säästäisi se selvää rahaa. Silloin tunnin mittaiseen saunomiseen tarvittava energia maksaisi kokonaisuudessaan noin 1,6 miljoonaa euroa vähemmän, kuin tyynellä kelillä.

Mikäli kulutusta pystyttäisiin siirtämään suuremmassa mittakaavassa tuulisille, eli halvemmille tunneille, hyötyisivät siitä lopulta niin kuluttajat kuin sähköyhtiötkin.

- Jos sähköä kulutetaan tuulisella säällä, voivat sähköyhtiöt ostaa halvempaa sähköä ja näin ollen myös myydä sitä halvemmalla. Silloin tuotantokin suurta, joten vaikutukset näkyisivät myös sähkön riittävyydessä.  Pörssisähköasiakas hyötyy ajoittamisesta taloudellisesti saman tien.

Tuulivoiman tehoa kannattaa hyödyntää asiakkaille ja energiayhtiöille haastavassa tilanteessa. Suomessa tuulivoimakapasiteettia on arvioitu olevan täydessä tuotannossa vuoden 2022 loppuun mennessä 5 000 megawattia.

- Se on noin kolmasosa Suomen huippukulutuksesta talviaikaan. Tuulivoima tuottaa sähköä yleisesti ottaen hyvin myös talvella. Korkeapaine ja kovat pakkaset tuottavat tuulivoimatuotannolle haasteita, Mäkelä sanoo.

Sähkön markkinahinnan nousu on jo pitkään tuottanut päänvaivaa alalla. Moniulotteinen tilanne kaipaa kipeästi ratkaisuja, joita haetaan jatkuvasti.

- Se, miten sähkö tulee riittämään tulevana talvena, on todellinen haaste. Vaikkakin sähkön säännöstelyyn joudutaan vain äärimmäisessä tilanteessa, on jo nyt järkevää ohjeistaa kuluttajia tarkastelemaan omia kulutustottumuksiaan.

Sähkösaunan päälle napsauttaminen mieluummin tuulisella säällä on vain yksi hyvä esimerkki.

- Muita ajoittamiseen liittyviä vinkkejä on esimerkiksi ladata sähköauto yöaikaan.

Esimerkkilaskelmassa on verrattu Suomen tuulisimpien ja vähätuulisimpien tuntien keskimääräistä spot-hintaan aikavälillä 1.12.2021-31.7.2022. Sähkökiukaille oletettiin 7 kW keskiteho ja saunomisajaksi keskimäärin 1 tunti.