Siemensin, Berliinin teknillisen yliopiston ja Oxfordin yliopiston selvitys: Suomessa parhaat valmiudet energiamurrokseen

25.11.2020

  • Sähköverkon ja sähkönkulutuksen rajapinta (grid edge) on ratkaiseva tekijä energiamurroksessa

  • Verkon valmius ja maiden tarve energiamurrokseen arvioitiin 36 maassa

  • Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa yhteiskunnallisille päättäjille ja teollisuudelle

  • Suomessa on parhaat valmiudet energiamurrokseen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää globaalien energiamarkkinoiden pysyvää muutosta. Tulevaisuudessa energiantuotanto nojaa yhä enemmän uusiutuvaan energiaan. Perinteisistä, passiivisista kuluttajista tulee energiamarkkinoiden aktiivisia toimijoita, jotka myös tuottavat ja myyvät energiaa. Jotta tämä muutos on mahdollinen, sähköverkon ja kulutuksen rajapinta on tulossa yhä tärkeämmäksi. Tässä rajapinnassa olevat, ns. grid edge -teknologiat ovat energiamurroksen mahdollistajia. Grid edge -teknologioilla tarkoitetaan monia teknologioita ja ratkaisuja sähköautoista lämpöpumppuihin, aurinkosähköjärjestelmistä älykkäisiin mittareihin ja sovelluksiin, joiden avulla sähkökulutusta voidaan hallita myös etäyhteyksien päästä.

Yhteisessä tutkimusprojektissa, Siemens, Berliinin teknillinen yliopisto (TU) ja Oxfordin yliopisto kehittivät kattavan indeksin, jonka avulla voidaan arvioida mahdollisuuksia ja esteitä uusien, sähköverkon ja sähkönkulutuksen rajapinnassa olevien teknologioiden hyödyntämiseksi.  "Energiamurroksen toteuttamiseen ei ole yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua. Monet tekijät vaikuttavat siihen, mitkä ratkaisut ovat hyödynnettävissä eri alueilla ja miten valmiita maat ovat ottamaan niitä laajasti käyttöön”, sanoo Michael Weinhold, teknologiajohtaja Siemensin Smart Infrastructure -liiketoimintayksiköstä.

Kolmen organisaation yhteisselvityksessä analysoitiin maailmanlaajuisesti 36 maan valmiudet ja tarpeet sähköverkon ja kulutuksen rajapinnassa oleville, energiamurrosta tukeville ratkaisuille. Kunkin maan tulokset käyvät ilmi juuri julkaistusta selvityksestä. ”Päättäjille ja yrityksille voi olla erittäin arvokasta ymmärtää tietyn maantieteellisen alueen tarpeet ja valmiudet Grid edge -teknologioille ”, Weinhold sanoo. "Esimerkiksi tietyt ohjausmekanismit voivat kannustaa ja nopeuttaa yritysten energiamurrosta tukevia toimenpiteitä.”

Päähuomio viidessä maassa – Suomi edelläkävijänä

Selvityksessä keskityttiin Suomeen, Saksaan, Singaporeen, Iso-Britanniaan ja Kaliforniaan. Nämä alueet valittiin, koska ne ovat olleet viime vuosina edelläkävijöitä nykyaikaisten energiateknologioiden kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. Tutkimus osoitti, että Suomessa on parhaat valmiudet energiamurrokseen erityisesti edistyneiden kulutusjoustomarkkinoiden ja hiilen korkean hinnan vuoksi. Kaliforniassa taas tarve on suurin erityisesti aurinkopaneelien laajan levinneisyyden vuoksi. Saksa ja Iso-Britannia ovat vähän Kaliforniaa jäljessä tarpeessa, kun taas Singaporessa tarve on matala vaikka valmiudet ovat suuret. Singaporen matala tarve perustuu vaatimattomiin suunnitelmiin uusituvan energian hyödyntämisessä. 

Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin 31 muuta maata eri mantereilta. Niiden joukossa ovat mm. Kiina, Intia, Venäjä, Kanada, Norja, Etelä-Afrikka ja Sveitsi. 

Yksi merkittävä sähköntuotannon ja -kulutuksen rajapinnassa oleva teknologiaratkaisu on virtuaalivoimalaitospalvelu, jonka Siemens on kehittänyt Suomessa. Sen kautta erilaiset sähkönkuluttajat, kuten kiinteistöt ja teollisuus, voivat toimia aktiivisesti energiamarkkinoiden joustona. Ratkaisu vähentää hiilipohjaisen varavoiman tarvetta ja edistää siten Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Ratkaisun ympärille on syntynyt merkittävä ekosysteemi, jossa ovat jo mukana Lidl, Sinebrychoff, Sello, Lappeenrannan kaupunki, Hartwall, Hullu Poro ja VR.  Ratkaisun syntymistä ja yleistymistä ovat vauhdittaneet merkittävästi TEM, Fingrid, Teknologiateollisuus ja EK. 

”Ratkaisu ei olisi voinut syntyä muualla kuin Suomessa, jossa meillä ovat edistykselliset markkinat ja asiakkaat sekä myös laaja yhteiskunnallinen tuki ekosysteemin syntymiselle. Tarve kysyntäjoustolle ja muille energiamurrosta tukeville ratkaisuille on kuitenkin globaali, kuten tämäkin selvitys osoittaa”, toteaa virtuaalivoimalaitospalvelua johtava Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä.