Skarta Energy Oy tähtää merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaissa

12.4.2021

Skarta Energy on uusi, täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yritys, joka tarjoaa palveluita päästöttömän energian koko arvoketjussa. Yritys tähtää merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaissa uusiutuvan energian moniosaajana. Yhtiön päänavaus kuntakentässä on Utajärven kunnan kanssa solmittu aiesopimus, johon sisältyy mm. sähkösiirron sisäverkon rakentaminen kunnan teollisuusalueelle.

Utajärvellä teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa tuulivoimalla tuotetulle sähköenergialle oma sisäverkko, jonka ansiosta teollisuusalueella toimivat yritykset saavat edullista sähköenergiaa. Energiantuotanto ja sisäverkko toteutetaan osuuskuntapohjalta hyödyntämällä tuulivoimaan erikoistuneen Salpatuuli-osuuskunnan osaamista ja toimintamalleja.

Kuva Jorma Uusitalo