STEK on nyt Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus

1.9.2020

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n nimi muutettiin yhdistyksen kokouksen päätöksestä vastaamaan paremmin sen nykyistä toimintaa. Yhdistyksen uusi nimi on Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry. 

– Yhdistyksen aiempi nimi antoi toiminnastamme liian suppean kuvan, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. – Tänä päivänä STEK tuottaa, kerää ja jakaa tietoa sähkön turvallisen ja luotettavan käytön ohella myös sähköisistä energiatehokkuusratkaisuista sekä älykkäistä sähköjärjestelmistä. Nimi haluttiinkin päivittää toimintaa vastaavaksi, kuitenkin niin, että lyhenne STEK säilyy ennallaan. Pyrimme jatkossa käyttämään kaikessa viestinnässä nimilyhennettä STEK, jonka liiton jäsenyhdistykset ja yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi opettajat, jo hyvin tunnistavat. Näin luodaan toimintaedellytykset STEK:n toiminnan kehittämiselle ja monipuolistamiselle myös tulevien vuosien aikana, Kekkonen jatkaa.

STEK on nyt toiminut 25 vuotta, ja toiminta on tänä aikana kehittynyt ja muuttanut muotoaan melkoisesti. Tehtäväkenttää päätettiin laajentaa merkittävästi vuonna 2014, jolloin yhdistykselle palkattiin ensimmäinen kokopäivätoiminen toimitusjohtaja. Näkyvimpiä STEKin toiminnan muotoja ovat kaikki kouluasteet kattava oppilaitosyhteistyö. Oppilaitosyhteistyötä, sähköalan korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen sekä lasten ja nuorten tekniikan alan osaamisen kehittämistä, STEK tukee vuosittain yli miljoonalla eurolla.

STEK rahoittaa myös sähköistyalan yleishyödyllisiä hankkeita. Hakuajat umpeutuvat kahdesti vuodessa, 15.3. ja 15.9. Katso lisää.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Kekkonen, STEK ry, timo.kekkonen(at)stek.fi