STEK panostaa vahvasti korkeakouluyhteistyöhön ja lasten ja nuorten hankkeisiin

27.2.2020

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry tukee vuosittain yli miljoonalla eurolla sähköalan korkeakouluopetusta ja tutkimusta sekä lasten ja nuorten tekniikan alan osaamisen kehittämistä. 

STEKin taloudellinen tuki korkeakouluille kasvoi viime vuonna entisestään, kun monivuotinen yhteistyöhanke Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi. Lasten ja nuorten osaamisen kehittämistä STEK tukee yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

STEKin budjetista yli neljäsosa käytetään korkeakouluyhteistyöhön, joka pitää sisällään Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT), Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun monivuotiset hankkeet. Näillä hankkeilla tuetaan sekä alan koulutusta että tutkimustoimintaa ja lisätään samalla sähköalan houkuttelevuutta opiskelijoiden parissa.

Aalto-yliopiston kanssa 2017 aloitettu hanke Älyratkaisujen kehittäminen talotekniikan alalla pitää sisällään kaksi professuuria (professor of practise) Sähkö- ja automaatiotekniikan laitoksella. LUT:n kanssa yhteistyö jatkuu Tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmä ja sähköturvallisuus -hankkeessa, jossa rahoituksen kohteena on mm. sähkötekniikan professuuri.

Tampereen yliopiston ja TAMK:n hankkeen rahoituksella STEK ry tukee kaupunkien tulevaisuuden energiaratkaisuihin keskittyvää hanketta. Pääkaupunkiseudulla uudelle kampusalueelle toimintaansa keskittävä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistyi uutena hankkeena Kiinteistötiedon ja IoT-ratkaisujen hallinta, hyödyntäminen ja siirtovaikutukset, jossa hyödynnetään mm. Myllypuron älykampukselta saatavaa kiinteistötietoa.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat hankkeet

Lasten ja nuorten hankkeista suurimmat panostukset ovat yhteistyösopimus Heurekan kanssa sekä tuki TAT ry:n koordinoimille Yrityskylille. Näiden lisäksi STEK tukee lasten ja nuorten osaamisen kehittämistä 5-8 -vuotiaille suunnatulla Sähkölän tiedeseikkailuilla sekä peruskouluihin tarkoitetulla Voimala-oppimispaketilla. Yhdistyksen perinteinen STEK Sähkökisa toteutetaan osana Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailua, jota Opinkirjo ry koordinoi. Opettajille suunnattu sahkola.fi-sivusto on tärkein kanava jakaa opettajille tietoa STEKin monipuolisesta tarjonnasta. 

STEKin avustukset kaksi kertaa vuodessa ja tilaustutkimukset

Monivuotisten hankkeiden ohella STEK jakaa kaksi kertaa vuodessa avustuksia saamiensa hakemusten perusteella. Tähän budjetissa varataan 250 000 euroa. STEKillä on hakukierrokset kahdesti vuodessa (15.3. ja 15.9.), joilla jaetaan rahoitusta STEKin painopistealueita edistäviin yleishyödyllisiin hankkeisiin. Hallituksen nimeämä asiantuntijatyöryhmä käy läpi hakemukset ja tekee ehdotuksen rahoitettavista hankkeista hallitukselle.

Avustuskierrosten lisäksi STEK ry on budjetoinut 150 000 euroa tilaustutkimuksiin, joita käynnistetään hallituksen päätöksillä edistämään erityisesti alan kannalta tärkeiden koulutusalojen osaamista.

STEK:n rahoitus ja hallitus

STEKin toiminta rahoitetaan yhdistyksen oman varallisuuden tuotoilla ja vuoden 2020 budjetti on 2 200 000 euroa. STEKin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2020 on valittu Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Janne Kerttula Energiateollisuus ry:stä. Muut hallituksen jäsenet ovat Antti Aarnio (Teknologiateollisuus ry), Juha Kiviniemi (Sähkösuunnittelijat NSS ry), Esa Larsén (STUL ry) ja Sauli Väntti (Sähköliitto).

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Kekkonen, timo.kekkonen (at) stek.fi