STEK ry: Kyberturvallisuuden perusteet -kurssi ammattikorkeakoulujen käyttöön

8.10.2018

STEK ry:n hankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisten insinöörien kyberturvatietoisuus huipputasolle. Ammattikorkeakoulussa opiskeleville tekniikan opiskelijoille tuotetaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa kyberturvallisuuden peruskurssi, jota oppilaitosten opettajat valmennetaan vetämään.

Rakennusautomaation ja kiinteistöjen etäohjauksen yleistyessä, ovat myös tietoturvaan liittyvät riskit tiedostettu. STEKin toimeksiannosta tehdyn asiantuntijaselvityksen mukaan kyberturvallisuuden perusteita kaivataan ammattikorkeakouluissa kipeästi juuri näiden alojen opintoihin. Selvityksessä käytiin läpi Suomen viisi suurinta ammattikorkeakoulua, niiden nykytarjontaa ja tarvetta kyberturvallisuuden perustietoihin.

Kyberturvan peruskurssin suunnittelussa tavoitteena on luoda teknisen alan opiskelijoille - erityisesti talotekniikkaa, kone- ja rakennustekniikkaa sekä energiatekniikkaa opiskeleville - suunnattu kurssi, joka monistuu alueellisesti siten, että kurssia vetävät koulun omat opettajat. Opettajat valmennetaan aihepiiriin lähiopetuksella, ja opettajan tueksi tehdään kirjallinen materiaali, jota tukee myös päivystävä puhelinpalvelu. Opettajakoulutuksia on tehty alkuvuodesta, ja ensimmäiset opettajien vetämät kurssit ovat toteutettu elo-syyskuussa.

- Tietotekniikan opiskelijoilla on kyberturvallisuus jo oletuksena mukana opinnoissa, mutta talotekniikan ja rakentamisen alan opintokokonaisuuksissa kyberturvallisuuden käsittely ei selvityksemme mukaan ollut riittävän kattavaa, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. - Halusimmekin tuottaa kurssin nimenomaan näiden alojen opiskelijoille. Jatkossa aiomme toteuttaa kurssista myös lisämoduuleja esimerkiksi energiatekniikan opiskelijoille, jotka syventävät perusasioita juuri kyseisen oppiaineen näkökulmasta. Muut oppiasteet eivät myöskään ole poissuljettuja, esimerkiksi lukiolaisille suunnattua kyberturvallisuuskurssia on kaavailtu seuraavaksi, hän jatkaa.

Jyväskylän JAMKissa pilottikurssi opiskelijoille
Ensimmäisenä pilotkurssia kokeillaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMKissa, jossa elo-syyskuun vaihteessa on käynnistynyt seitsemän rinnakkaista kyberturvallisuuden pilotkurssia opiskelijoille. Myöhemmin kurssi on tarkoitus käynnistää myös muissa hankkeessa mukana olevissa ammatillisissa korkeakouluissa, joita ovat: Metropolia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Turku AMK (TUAS), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu HAMK, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK sekä Laurea.

Ensimmäisen vuoden pilot-kursseille arvioidaan osallistuvan 100-150 opiskelijaa, mutta tavoitteena on että jatkossa jokainen alan opiskelija käy kurssin.

Projektissa asiantuntijoina ovat toimineet Flashtec Consultants Oy ja Elisa Santa Monica Oy. Projektin rahoittaa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.