Suikkilan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkosto Turku Energialle

7.3.2019

Turku Energia ja Suikkilan Lämpö Oy ovat tehneet sopimuksen Suikkilan Lämpö Oy:n asiakkuuksien ja kaukolämpöverkoston luovutuksesta Turku Energialle. Alueverkoston piirissä on 34 taloyhtiötä, joissa asuu noin 1800 asukasta. Alueen kaukolämmön kulutus on noin 25 000 megawattituntia (MWh) vuodessa.

Turku Energia huolehtii jatkossa Suikkilan Lämmöltä siirtyneen alueverkoston korjaus- ja kunnossapitotöistä sekä kiinteistökohtaisesta lämmönmittauksesta ja laskutuksesta.

Suikkilan Lämpö Oy on 34 taloyhtiön omistama aluehuoltoyhtiö. Sen piirissä olevat taloyhtiöt on rakennettu pääosin 60–70-luvulla. Suikkilan Lämpö Oy keskittyy jatkossa toiminnassaan alueen taloyhtiöiden kiinteistönhuoltoon ja isännöintiin.