Suojausjärjestelmiä vikatilanteiden varalle

Suojausjärjestelmiä vikatilanteiden varalle

17.4.2023

Aurinkosähkön pientuotanto yleistyy lähes eksponentiaalista vauhtia. Sähkön jakeluverkon rinnalla toimiviin sähköntuotantojärjestelmiin kohdistuu useita teknisiä vaatimuksia, sillä sähköverkon tulee toimia turvallisesti ja luotettavasti.

Verkkoon liitetyt aurinkosähköjärjestelmät syöttävät niiden tuottamaa sähköä suoraan sähköverkkoon, joten ne vaativat erittäin luotettavien laitteiden käyttöä ja turvallisia komponentteja. 

- Aurinkosähkötuotannon jatkuvan kasvun vuoksi tarvitaan ratkaisuja suojaamaan verkon vakautta mahdollisten vikatilanteiden varalle. Sähköverkon vakaus on uhattuna sitä enemmän, mitä enemmän verkossa on yhtäaikaisia ongelmia, ja aurinkosähköjärjestelmien kasvava määrä lisää riskiä yhtäaikaisiin ongelmiin, sanoo Eatonin myyntipäällikkö Juha Stenvall.

Energiateollisuus on jo pari vuotta sitten antanut suosituksen, että 1.1.2023 alkaen yli 50 kVA:n tuotantojärjestelmät vaativat erillisen keskitetyn suojauslaitteen, joka osaa kytkeä tuotantolaitteiston irti verkosta tarvittaessa. Useat sähkönjakeluyhtiöt soveltavat jo Energiateollisuuden suositusta.

Kotitalouksien ja pk-yritysten aurinkosähköratkaisut ovat muuttuneet koko ajan järeämmiksi, ja 50 kVA:n rajan ylittyminen on lähes arkipäivää aurinkosähkön pientuotannossa.

- Monelle pienen tuotantojärjestelmän omistajalle voi olla hyvinkin uusi ajatus, että kun asennat, niin huomioithan myös turvallisuuden. Toistaiseksi keskustelu on keskittynyt lähinnä järjestelmän kokoon ja paneelien määrään, Stenvall sanoo.  

Eaton tarjoaa asiakkailleen IP65-muovikoteloitua NAS-verkonvalvontarelettä, joka asennetaan verkkoon kytkettävän pientuotantolaitoksen ja sähköverkon väliin. Järjestelmän nimellisvirrat ovat 65–190A/30–130kVA, ja sitä suuremmille tuotantolaitoksille on saatavana ratkaisut aina 1250A/866kVA:n asti. NAS-verkonvalvontarele on kehitetty energiatehokkuus edellä, ja sen tekniset kytkentä- ja asennusratkaisut on toteutettu nopeus ja helppous huomioiden.

- Verkonvalvontareleemme on asennettavissa suoraan aurinkosähköjärjestelmän ja sähköverkon väliin. Sen avulla järjestelmästä tulee Energiateollisuuden antaman suosituksen mukainen, sanoo Stenvall.

Lisäturvaa pientuotantojärjestelmiin tuovat palomiehenkytkimet ja keraamiset putkisulakkeet. SOL30-palomiehenkytkimet ovat tasasähkökytkimiä, joilla erotetaan aurinkopaneelit inverttereistä, jotta pelastushenkilökunta voi toimia turvallisesti kiinteistöissä tulipalon sattuessa. Eatonin palomiehenkytkimissä on potentiaalivapaa kosketin tilaindikointia varten sekä alijännitelaukaisija, jolla reagoidaan verkkojännitteen katkeamiseen ja katkaistaan aurinkosähkön syöttö kiinteistöön.

Aurinkosähköasennuksiin tarkoitettuja keraamisia putkisulakkeita käytetään aurinkopaneelipiirien suojaukseen. Eatonin sulakkeet on suunniteltu toimimaan kaikissa sääolosuhteissa, pienillä häviötehoilla sekä reagoimaan turvallisesti ylikuorma- ja vikavirtatilanteissa. 10×38 PV-sulakkeet ovat saatavilla sylinterirakenteen lisäksi pulttikiinnitteisenä, 1- ja 2-sankaisella piirilevykiinnityksellä sekä puristeliitosversiona.