Suomalais-saksalais-norjalainen yrityskonsortio voitti Norjan ydinjätteen loppusijoitusta koskevan tarjouskilpailun

22.11.2022

Norjan ydinjätehuoltoyhtiö NND (Norsk Nuklear Dekommisjonering) on valinnut A-Insinöörit Oy:n, saksalaisen BGE TEC:n, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Mitta Oy:n, Posiva Solutions Oy:n (PSOY) ja VTT:n sekä alihankkijana toimivan norjalaisen Ramboll-yhtiön muodostaman GeoReN-konsortion kehittämään ydin- ja muun radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen tähtääviä ratkaisuja Norjassa. Nelivuotinen puitesopimus on arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa (enintään 550 miljoonaa Norjan kruunua).

GeoReN-konsortion organisaatioilla on pitkä kokemus ja vahva osaaminen ydinjätehuollon ratkaisujen ja geologisen loppusijoituksen kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Konsortion kokemus kattaa niin matala- ja keskiaktiivisen kuin korkea-aktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Konsortion osaaminen mahdollistaa luotettavan, pitkäaikaisturvallisen ja kustannustehokkaan loppusijoitusratkaisun kehittämisen Norjan tarpeisiin. 

Norjan ydinjätteet ovat peräisin tutkimusreaktoreiden käytöstä 1950-luvulta vuoteen 2019 saakka, jolloin viimeinen tutkimusreaktori suljettiin. Tämän jälkeen maahan perustettiin NND vastaamaan ydinlaitosten käytöstäpoistosta ja ydinjätteiden loppusijoituksesta. Toistaiseksi käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään tutkimusreaktoreiden yhteydessä Haldenissa ja Kjellerissä. Matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä varastoidaan maanalaisissa tiloissa Himdalenissa.

Havainnekuva Norjaan suunnitellun radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen maanpintarakennuksista. (kuva: GeoRe)