Suomalaiset pysyvät digikehityksen mukana hyvin

2.12.2022

Suomalaiset ovat digin käyttäjinä maailman kärkeä. Tuoreen Digitaitoraportin mukaan 79 %:lla suomalaisista on hyvät digitaidot ja jopa 84 % kokee, että pysyy digitalisaatiokehityksen mukana tulevina vuosina. Yhteiskunnassamme on siis hyvä pohja rakentaa palveluja digitaalisiksi. Silti monet osaavatkin tarvitsevat tukea digin käytössä. Ratkaisevaa on se, kuinka hyvin omaa osaamistaan pystyy soveltamaan ja kehittämään.

Nämä tulokset ilmenevät 2.12.2022 julkaistusta Digitaitoraportista. Raportti rakentaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan suomalaisten digitaidoista ja digitalisaatioon liittyvästä kokemuksesta. Se kokoaa yhteen digiosaamista käsitteleviä tutkimuksia ja täydentää niitä tuoreilla haastattelukyselyjen tuloksilla.

Hyvistä digitaidoista huolimatta 39 % suomalaisista tarvitsee usein tukea digin käytössä ja 14 % kokee olevansa heikompi internetin ja digitaalisten palveluiden käyttäjä kuin suomalaiset yleensä.

Yleisimmin digituki on läheisiltä saatavia neuvoja tai työssä opittavia digitaitoja. Digitaalinen maailma myös muuttuu jatkuvasti. Siksi digiosaamista täytyy ylläpitää ja täydentää.

Juuri valmistuneen Digitaitoraportin mukaan suomalaiset kokevat, että jokaisen odotetaan osaavan hoitaa omat asiansa digitaalisesti.

- Yhteiskunta digitalisoituu kovaa vauhtia ja vaikka tarvittaessa esimerkiksi viranomaisasioinnin voi hoitaa myös kasvokkain asioimalla, erityisesti aikuiset ja ikäihmiset kokevat, että digitaalinen tapa toimia on jo normi, erityisasiantuntija Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta toteaa.

Kokemus omasta osaamista ei kuitenkaan ole ainoastaan ikäsidonnainen asia. Kouluterveyskysely osoitti, että lähes joka kymmenennellä nuorella on vaikeuksia opiskeluissa käytettävien laitteiden kanssa. Toisaalta taas on paljon ikäihmisiä, jotka ottavat mielellään käyttöön uutta teknologiaa.

Tutustu digitaitoraporttiin