Suomella on hyvät valmiudet energiamurrokseen

5.3.2020

Suomella on hyvät valmiudet energiamurrokseen, kertoo uusiutuvaa energiaa ja cleantechiä edistävän yhdistyksen REA:n (Association for Renewable Energy & Clean Technology) tekemä raportti. Suomi sijoittui toiseksi energiamurroksen valmius -indeksissä, jossa vertailtiin yhdeksän eurooppalaisvaltion valmiuksia energiamurrokseen. Ensimmäisenä listalla on Alankomaat, toisena Suomi ja kolmantena Ruotsi. Vertailussa olivat mukana lisäksi Tanska, Norja, Irlanti, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.

Indeksi tarkastelee, millaiset ovat valtioiden valmiudet energiamurrokseen, kun vertaillaan niiden lainsäädäntöä, markkinoille pääsyn helppoutta, energiamurroksen sosiaalista ja poliittista tukea sekä murroksen mahdollistavien teknologioiden käyttöönottoa.

Suomi sai vertailuissa korkeat pisteet mm. Suomen vahvasta poliittisesta tuesta energianmurrokselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Suomen energiamarkkinoita tukee Pohjoismaiden rajat ylittävä yhtenäinen markkina-alue, jonka ansiosta myös Suomen markkinat ovat helposti eri toimijoiden ja teknologioiden saavutettavissa.

Vastaavasti Suomen kehityksen todettiin takkuilevan sähköautojen latauspisteiden yleistymisessä sekä kaksisuuntaisen latauksen käyttöönotossa, joka toisi sähköautot mukaan kysyntäjoustomarkkinoille.

- Suomen sijoitus indeksissä on merkki siitä, että täällä energiamurros on otettu tosissaan ja uusia teknologioita kehitetään koko ajan lisää. Sähköautojen latauspistemarkkinat tulevat hieman perässä, koska sähköautoilla on vielä pieni markkinaosuus. Tilanne on kuitenkin paranemaan päin, sanoo energianhallintayhtiö Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala

Tuomaalan mukaan vähäpäästöinen energiatuotanto vaatii markkinoilta joustavuutta. 

- Kun edullisten, uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy, täytyy sähköverkon sopeutua muutoksiin, Tuomaala sanoo.      

Energiamurroksen valmius -indeksi:  
1. Alankomaat
2. Suomi
3. Ruotsi
4. Tanska
5. Irlanti
6. Norja
7. Saksa
8. Iso-Britannia
9. Ranska

Koko raportti on ladattavissa Eatonin verkkosivuilta.