Suomen suurin tuulipuisto sähköverkkoon

11.6.2021

Hitachi ABB Power Grids on allekirjoittanut maailman johtavan turbiinivalmistajan Vestas Finland Oy:n kanssa sopimuksen sähkövoimateknologiaratkaisujen toimittamisesta Mutkalammen tuulipuistoon. Toimitus mahdollistaa tuulipuiston tuottaman puhtaan sähkön toimittamisen sähkönkäyttäjille tehokkaasti ja luotettavasti.

Kokonaisteholtaan 404 megawatin (MW) Mutkalammen tuulivoimalakokonaisuus on Suomen suurin rakenteilla oleva tuulipuisto. Kalajoen, Kokkolan ja Kannuksen alueille nouseva 69 tuulivoimalan puisto tulee valmistuessaan tuottamaan sähköä noin 360 000 suomalaisen kotitalouden vuosikulutuksen verran.

Hitachi ABB Power Gridsin ratkaisut sisältävät kaksi 110/33 kV:n sähköasemaa sekä 110 kV:n kytkinaseman, jotka liittävät tuulipuiston tuottaman sähköenergian kantaverkkoon ja varmistavat näin luotettavan tuulisähkön saannin sähkönkäyttäjille. Kyseessä on edistyksellinen tehdasvalmis ratkaisu, joka säästää toimitusaikaa ja kustannuksia sekä takaa turvallisuuden ja laadun. 

Toimitus sisältää myös MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmän, joka automatisoi sähkön integroinnin verkkoon, parantaa sähkön laatua ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin verkon tilanteisiin.

Hitachi ABB Power Grids on yksi maailman johtavista yhtiöistä uusiutuvien energialähteiden verkkoon liittämisessä. Yhtiö liittää tyypillisesti noin 2 gigawattia tuulivoimaa voimansiirtojärjestelmiin vuosittain. Yhtiön osaaminen ja tarjonta kattavat koko arvoketjun konsultoinnista ja järjestelmätutkimuksista suunnitteluun, projektinhallintaan, valmistukseen, asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon - kaikki sähköverkkoja koskevien säädösten ja standardien mukaisesti.

Suomen tuulivoimayhdistyksen (STY) tuulivoimahankelistan mukaan Suomeen on suunnitteilla tuulivoimahankkeita kahdeksankertainen määrä suhteessa nykyiseen kapasiteettiin, yhteensä 21 300 megawatin edestä. Vuoteen 2024 mennessä Suomen tuulivoimatuotanto kaksinkertaistuu.

Tuulisähkön tuotanto Mutkalammen tuulipuistossa käynnistyy suunnitelmien mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Mutkalammen tuulipuiston toteuttaa Mutkalampi Tuulipuisto Oy, jonka omistavaa uusiutuvan energian tuottajayhtiö Neoen.