Suomessa nettonollapäästöjen hinta on vuodessa vain 220 €/asukas

30.5.2022

Pohjoismaiden on mahdollista saavuttaa nettonollasäästötavoitteet vuonna 2050, eikä tavoitteisiin pääseminen ole välttämättä asukasta kohden kallista. Asia selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta ilmastoraportista. Raportissa esitellään realistinen ja edullinen tapa saavuttaa nettonolla. Suunnitelma perustuu kattavaan tekniseen analyysiin Pohjoismaiden ilmastohaasteista sekä valtavasta liike- ja talouskasvupotentiaalista.

BCG:n analyysin mukaan Pohjoismaiden on investoitava yhteensä 860 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. Kun huomioidaan investoinnin tuloksena saatavat taloudelliset hyödyt, tehostuminen ja kustannusten väheneminen, nettonollan saavuttamisen yhteiskunnalliset kustannukset ovat paljon alhaisemmat – Suomessa noin 240 miljardia euroa. Toisin sanoen Suomi ja muut Pohjoismaat voivat saavuttaa nettonollan vuoteen 2050 mennessä, ja sen kustannukset ovat 220 euroa vuodessa henkilöä kohden.

- Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, mutta se tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden Pohjoismaille. Meillä on merkittäviä kilpailuetuja, muun muassa luonnonvarojemme sekä useiden innovatiivisten teknologisten ratkaisujemme ansiosta. Ne mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen maailmanlaajuisesti. Joudumme investoimaan valtavia summia, mutta valtaosa näistä investoinneista maksaa itsensä takaisin ajan myötä. Siksi todelliset vuosikustannukset henkilöä kohden ovat vain kahden vuoden Spotify-tilauksen verran, sanoo BCG:n osakas Elina Ibounig.

Pohjoismaiden on ponnisteltava merkittävästi nykyistä enemmän, jos aiomme saavuttaa YK:n Pariisin sopimuksen 1,5 asteen enimmäislämpenemistavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Suomella on tällä hetkellä 31 megatonnin takamatka vuoden 2050 tavoitteisiinsa.

Lisäksi vain 39 prosenttia Pohjoismaiden huippuyrityksistä on vähentänyt päästöjä viimeisen vuoden aikana – vaikka 70 prosentilla on jo ilmastotavoitteet. Vaikka haasteet ovat valtavia ja siirtymävauhti tällä hetkellä aivan liian hidas, BCG on raportissa edelleen optimistinen.

BCG:n raportissa on tunnistettu viisi keskeistä ekosysteemiä: Vähähiiliset materiaalit ja valmistus, Yhdistetty päästötön energiajärjestelmä, Vihreät rakennukset ja infrastruktuuri, Kestävä maatalous ja biosfääri sekä Fossiilivapaa kuljetus ja logistiikka. Ekosysteemit ovat organisaatioiden ja niiden sidosryhmien klustereita.

Viiden ekosysteemin avulla Pohjoismaat pystyvät pitämään kustannukset kurissa sekä varmistamaan merkittäviä etuja globaaleilla hiilidioksidipäästöjen vähentämismarkkinoilla. Markkinoiden maailmanlaajuisen arvon arvioidaan olevan vähintään 14 biljoonaa euroa vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää: Nordic Net-Zero | The green business opportunity | BCG