Suomessa valmistuu päästöttömiä, vedyllä toimivia sähkögeneraattoreita

4.12.2020

Vedyllä toimivat uudenlaiset sähkögeneraattorit ovat hiljaisia, päästöttömiä, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa polttomoottorikäyttöisten generaattorien aiheuttamat melu- ja ilmanlaatuongelmat ovat terveyden ja viihtyisyyden kannalta haitallisia.

VTT on kehittänyt yhdessä suomalaisen THT Control Oy:n kanssa polttokennolla toimivia sähkögeneraattoreita eurooppalaisessa tutkimusprojektissa. EVERYWH2ERE-projekti sai Best Outreach -palkinnon marraskuun lopulla EU:n polttokenno-ohjelman vuotuisessa päätapahtumassa. 

- Jo tunnettujen liikennesovellusten lisäksi polttokennogeneraattorit soveltuvat moneen muuhunkin käyttöön. Diesel-generaattorien korvaaminen tilapäisessä sähköntuotannossa on kiinnostava mahdollisuus, jonka hyödyt käyttäjille ja ympäristölle ovat välittömät. Osallistumalla teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon Suomeen luodaan uutta osaamista, joka on sovellettavissa sekä kaupallisiin tuotteisiin että muihin polttokennojen sovelluksiin. Tämä työ tukee myös vahvasti juuri valmistuneessa kansallisessa vetytiekartassa esitettyjä suuntaviivoja, sanoo erikoistutkija Markus Rautanen VTT:ltä. 

Hankkeen myötä vetykäyttöiset sähkögeneraattorit pääsevät sähköntuotantoon rakennustyömailla ja musiikkifestivaaleilla. Koekäyttöön suunnitellaan ja valmistetaan yhteensä kahdeksan vetykäyttöistä sähkögeneraattoria. Generaattorit perustuvat henkilöautoissakin käytettyihin polttokennoihin (PEMFC) ja ne ovat teholtaan 25 kW ja 100 kW.

- Tavoitteemme on tuottaa hyvin pienillä paikallispäästöillä varustettu vetygeneraattori kaupalliseksi tuotteeksi ja näin saada luotua uutta yritystoimintaa polttokennojen ympärille. Jotta polttokennolaitteita voi siirtää laboratoriosta kentälle, niille on rakennettava käyttäjäystävällinen ja toimiva ympäristö. Vastasimme haasteeseen ja loimme konttirakenteen, johon polttokennojärjestelmät voitiin asentaa. Ensimmäiset 25 kW ja 100 kW generaattorit lähetettiin Italiaan viime toukokuussa ja niiden on tarkoitus tulla käyttöön ensi kesänä esimerkiksi festivaaleilla, kertoo Pasi Ylirisku THT Controlista.