Suomesta haetaan EU-rahoitusta 90,5 miljoonaa euroa 13 liikennehankkeelle

20.12.2022

Suomen valtio ja eräät muut toimijat hakevat 13 liikennehankkeelle Euroopan komissiolta rahoitustukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta yhteensä 90,5 miljoonaa euroa.

EU:n rahoitusta on tarjolla tällä hakukierroksella 5,1 miljardia euroa etenkin kestävän liikenteen hankkeille, joissa rakennetaan ja parannetaan Euroopan liikenneinfrastruktuuria. Euroopan komissio edellyttää kansallista rahoitusta 50–70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa (CEF, Connecting Europe Facility).

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T, Trans-European Transport Network) investointeja. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Valtio hakee rahoitusta raide- ja meriliikenteen sekä älyliikenteen hankkeille

Valtio hakee rahoitusta yhteensä 56,3 miljoonaa euroa seitsemälle hankkeelle. Eniten rahoitusta haetaan Helsinki-Riihimäki-radan rakentamiseen vuosina 2023–2027. Hankkeessa on tarkoitus muun muassa rakentaa lisäraiteita, siltoja ja meluesteitä sekä sähköistää rataosuuksia. Raideliikenteen osalta valtio hakee rahoitusta myös Riihimäen ja Tampereen välisen rataosuuden junien kohtauspaikkojen suunnitteluun sekä Karjalan radan parantamiseen Luumäen ja Joutsenon välillä.

Lisäksi rahoitusta haetaan Oulun sataman Poikkimaantien rakentamishankkeelle, jossa kehitetään sataman tieyhteyksiä. Ruotsin kanssa puolestaan Suomi parantaa Itämeren talvimerenkulun edellytyksiä yhteisellä jäämurron hankkeella, jossa Suomi tekee selvityksiä.

Euroopan komission rahoituksen hakuaika päättyy 18.1.2023. Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa 2023. Komissio avaa seuraavan haun liikennehankkeille syyskuussa 2023.