Suomi rahoittaa viidellä miljoonalla eurolla vihreää jälleenrakennusta Ukrainassa

29.12.2022

Suomi tukee Nefcon vihreän elvytysohjelman kautta Ukrainan kunnallisen infrastruktuurin vihreää jälleenrakennusta viidellä miljoonalla eurolla.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat vaurioittaneet energiainfrastruktuuria ja tuhonnut siitä jo noin 40 prosenttia. Sodan myötä 7,8 miljoonaa ukrainalaista on paennut Eurooppaan, ja maan sisäisiä pakolaisia on 6,5 miljoonaa. Noin 16 miljoonaa ukrainalaista tarvitsee veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvää apua.

Nefcon hallinnoima Ukrainan vihreä elvytysohjelma tarjoaa Ukrainan kunnille rahoitusta ja teknistä tukea hankkeisiin, jotka tukevat maan palautumista sodasta ja humanitaarisesta kriisistä kohti pitkäkestoisempaa vihreää siirtymää. Suomen rahoitus osana tätä vihreää elvytysohjelmaa kohdistuu ensisijaisesti koulujen ja päiväkotien sekä asumis- ja terveyspalvelujen ja muun kriittisen infrastruktuurin korjauksiin, kunnostukseen ja jälleenrakentamiseen.

Nefco toimii suoraan kuntien kanssa, sillä niillä on merkittävä rooli Ukrainan jälleenrakennuksessa entistä vihreämmäksi ja paremmaksi. Ohjelmasta tuetaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin korjaustarpeita, sisäisten pakolaisten huoltoon tarvittavien palveluiden, kuten kaukolämmön, vesihuollon ja viemäröinnin, jälleenrakentamista sekä paikallisten vihreän elpymisen suunnitelmien laatimista.