Taajuusasetuksen muutos lausuntokierrokselle

11.2.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (taajuusasetus) muuttamista koskevasta luonnoksesta 24.2. mennessä. Säädöshanke liittyy osittain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutokseen.

Taajuusasetuksessa säädettäisiin vähäisen paikallisen verkkopalvelun tarjontaan matkaviestinverkossa taajuusalueet 2300–2320 megahertsiä sekä 24,25–25,1 gigahertsiä. Taajuusalueille käyttöoikeudet myöntää Liikenne- ja viestintävirasto.

Taajuusalue 1,5 gigahertsiä säädettäisiin langattoman laajakaistan ja sotilaalliseen maanpuolustukseen tarkoitettujen radiolaitteiden dynaamiseen yhteiskäyttöön tulevaisuudessa. Langattomissa verkoissa jatkuvasti lisääntyvä tietoliikenne edellyttää taajuuksien entistä tehokkaampaa käyttöä. Taajuuksien käyttöä voidaan tehostaa muun muassa dynaamisella yhteiskäytöllä, joka mahdollistaa useamman käyttötarkoituksen samalla taajuuskaistalla. Toinen käyttäjä voi hyödyntää taajuuksia, kun ensisijainen taajuusalueen käyttäjä ei tarvitse niitä esimerkiksi tietyllä hetkellä tai maantieteellisellä alueella.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 24.2.2021. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.