Takanebackenin tuulivoimapuiston rakentaminen aloitettu Maalahdessa

2.9.2021

Takanebackenin tuulivoimapuiston rakennustyöt ovat alkaneet viime viikolla Maalahden kunnassa Pohjanmaalla, noin 40 kilometriä Vaasasta etelään. Hankealueelle rakennetaan viisi voimalavalmistaja Nordexin N163-tyypin tuulivoimalaa, jotka ovat napakorkeudeltaan 148 metriä ja yksikköteholtaan 5,7 megawattia. Nordex on toiminut Energiequellen yhteistyökumppanina myös aiemmissa hankkeissa.

Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa Energiequelle GmbH:n suomalainen tytäryhtiö Energiequelle Oy.

Maanrakennustöiden urakoitsijaksi on valittu Ab Tallqvist Infra Oy ja sähköaseman rakentamisesta vastaa VEO Oy. Tuulivoimaloiden perustuksia aletaan rakentaa tänä syksynä ja voimalat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Tuulivoimapuisto tuottaa vuosittain noin 100 gigawattituntia sähköä yli 18 000 kotitalouden tarpeisiin.

Takanebacken on Energiequellen kolmas suomalainen tuulivoimapuisto, jonka valmistuttua yritys on rakentanut Suomeen noin 80 megawatin edestä tuulivoimaa. Lisäksi Energiequelle Oy:llä on kehitteillä yhteensä yli 1 500 megawatin edestä eri vaiheessa olevia hankkeita.