TAMK aloittaa uuden YAMK-tutkinto-ohjelman

11.6.2021

Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2022 tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto-ohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa sähköenergiantuotannon murroksen hallitsevia teknologia-asiantuntijoita. Alan osaajille on kasvava tarve.

Sähköenergiajärjestelmä on muuttumassa merkittävästi maailmanlaajuisen energiamurroksen seurauksena. Meneillään olevan sähköenergiajärjestelmän murroksen toteutuminen edellyttää uusia teknologioita.

- Murros on konkreettista sähköyhtiöiden arjessa, yritykset ovat yhä enemmän tekemisissä uusiutuvan sähköntuotannon kanssa. Yrityksillä on tarvetta tämän alan osaajille, tulevaisuudessa yhä lisääntyvässä määrin. Ammattikorkeakoulussa puolestaan keskeinen asia on työelämälähtöisyys. Nyt työelämässä keskeisiä teemoja ovat uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvät teemat, kertoo tutkinto-ohjelmasta vastaava yliopettaja Aki Korpela.

Energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen pienentäminen on olennaista taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

- Tavoitteena on hankkiutua eroon merkittäviä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista tuotantomuodoista, kuten sähköntuotannosta fossiilisilla aineilla. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä se, että sähköenergiajärjestelmän pitää toimia. Se edellyttää sitä, että meillä on jatkuva tasapaino tuotannossa ja kulutuksessa. Tähän liittyy paljon muutakin, joten haluamme koulutuksessa puhua koko ajan kokonaisuudesta.

Kokonaisuudessa on Korpelan mukaan kyse sähköverkon tehotasapainon ylläpitämisen hankaloitumisesta, kun helposti säädettävää fossiilista tuotantoa korvataan sääriippuvalla uusiutuvalla tuotannolla. Näihin haasteisiin uudessa tutkinto-ohjelmassa pyritään vastaamaan. 

Opiskelu on teknologiapainotteista. Opiskelijat saavat valmiuksia toimia älykkään uusiutuvan sähköenergiantuotannon asiantuntijoina ja kehittäjinä. Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on insinööri (AMK) -tutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan (koneautomaatio), sähköisen talotekniikan tai tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta. Suurin osa opetuksesta on mahdollista opiskella etänä. Lähiopetusta vaativat opintojaksot järjestetään TAMKissa.

- Olemme kartoittaneet etukäteen tarvetta ja uskomme, että kiinnostusta koulutukseen on. Meillä on TAMKissa vahvat yritysyhteydet. Olemme sopineet useamman eri alan yrityksen kanssa yhteistyöstä, kuten vierailuista ja luennoitsijayhteistyöstä. Mukaan ovat lähdössä esimerkiksi sähköverkkoyhtiö Elenia, tuulivoimayhtiö Taaleri Energia sekä energian varastoinnin innovaatioyritys Polar Night Energy.

Vierailuluentoja saadaan myös Tampereen yliopistosta, jossa on Korpelan mukaan vahvaa osaamista energiamurroksen lisäksi myös vedystä, polttokennoista ja muista tulevaisuuden energiaratkaisuista, kuten fuusiosta.

Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021.