Teknologia turvaa kotona ja hoivakodeissa

7.3.2019

Tamro käynnistää uuden liiketoiminnan, jonka keskiössä on hyvän ja turvallisen elämän tukeminen kotona ja hoivakodeissa. Terveydenhuollon yksikön ja kotihoidon asiakkaan yhdistävä uudenlainen teknologiapalvelu tulee tarjoamaan ratkaisuja siihen, kuinka suomalaisten laadukas kotihoito järjestetään tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää useita eri toimintoja. Robotiikka jakelee kotihoidossa olevan asiakkaan koneellisesti annostellut lääkkeet, ja kytkettävyys erilaisiin sensoreihin ja mittalaitteisiin tarjoaa myös vahvan tuen ennakoivan terveydenhoidon tarpeisiin.

Lääkejakelurobotti muistuttaa lääkkeen ottamisesta ja pitää yhteyttä hoitavaan terveydenhuollon yksikköön. Jos lääke jää jostakin syystä ottamatta, palvelu välittää tiedon terveydenhoidon yksikölle, ja hoitohenkilökunta saa signaalin tarkistaa asiakkaan tilanteen ja mahdollisen välittömän avuntarpeen. Samoin erilaisin sensorein koottu tieto on nopeasti terveydenhoidon ammattilaisten käytössä ja potilaan kanssa voidaan viestiä kaksisuuntaisesti jopa videopuheluna.

Ratkaisu pilotoidaan kevään aikana Helsingin, Jyväskylän ja Lahden kaupungeissa.

- Kotiin vietävien laadukkaiden ja yhteiskunnalle kustannustehokkaiden palveluiden tarve on voimakkaasti kasvava. Kotihoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan erityisesti vanhusväestössä jopa kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Olemme iloisia, että Tamron ja PHOENIX-konsernin kansainvälisen kehitystyön tulos tuodaan ensimmäisenä markkinoille juuri Suomessa, kunnallisten ja yksityisen terveydenhuollon hoivapalveluyksiköiden saataville, kertoo toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.