Tekoälyllä ohjattua tuotantoa Savonlinnassa ja Juvalla

8.11.2021

Lempeä Lämpö ottaa vielä tämän vuoden aika käyttöön tekoälyyn perustuvan kaukolämpöveden optimoinnin kahdessa suurimmassa lämpölaitoksessaan: Savonlinnan Pääskylahdella ja Juvalla. Tekoälyennusteiden tarkkuus parantaa merkittävästi Lempeän tuotannon ennustamista. Malli paransi pilottivaiheessa kaukolämmön käytön ennustamisen tarkkuutta yli 50 prosenttia verrattuna aiemmin käytössä olleeseen menetelmään.

Tekoälyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä koneoppisen menetelmiä, jossa laskenta-algoritmi opetetaan historiadataa hyödyntämällä parantamaan ennustetta itse. Koneoppimisen avulla ennuste on itseään koko ajan parantava ja siten myös optimointi on tarkempi.

Lempeän tekoälyä on koulutettu tähän operaattoria tukevaan tehtäväänsä suurella määrällä historiadataa, joka on kerätty lämmöntuotannosta, -jakelusta ja -kulutuksesta sekä säätiloista. Säätiloista tekoälyalgoritmi huomioi useita muuttujia, sillä ulkoilman lämpötilan lisäksi huomioon on otettava myös tuulisuus, aurinkoisuus ja ilman kosteus. Oppimansa avulla algoritmi pystyy ennustamaan, paljonko lämpöä tarvitaan missäkin tilanteessa. Lisäksi algoritmin ennustustarkkuus paranee jatkuvasti, sillä historiadataa kertyy lisää ajan kuluessa.

Kulutushuipun aikana, esimerkiksi pakkasten aikaan ei lämpölaitoksen biokattilan teho yksistään riitä. Silloin joudutaan käynnistämään avuksi öljykäyttöisiä laitoksia. Öljyn polttamista minimoidaan käyttämällä kaukolämpöverkkoa lämpöakkuna. Toisin sanoen verkkoon ladataan ylimääräistä lämpöä etukäteen ennen kulutushuippua.

Tekoälyn ennusteiden avulla lämpöakun varaaminen voidaan aloittaa hyvissä ajoin. Näin optimoinnilla voidaan öljyn käyttöä vähentää entisestään, jolloin hiilidioksidipäästötkin pienenevät entisestään. Savonlinnassa on öljyn osuus polttoaineiden kulutuksesta tosin vain 3 prosenttia.

Olavinlinna on lämmennyt Lempeän kaukolämmöllä syksystä 2019.