Tekoälyn käytön petostentorjunnassa odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä

15.4.2024

Tekoälyyn erikoistuneen SAS Instituten ja Association of Certified Fraud Examiners -yhdistyksen (ACFE, sertifioitujen petostentutkijoiden järjestö) teettämästä globaalista kyselystä käy ilmi, että tekoälyn käyttö petostentorjunnassa saattaa jopa kolminkertaistua seuraavan kahden vuoden aikana. Huijarit ovat kuitenkin päässeet myös jyvälle uuden tekniikan tuomista mahdollisuuksista, ja käynnissä onkin nyt kilpavarustelu organisaatioiden ja petostentekijöiden välillä.

Generatiivisen tekoälyn käyttö laajenee edelleen petostentorjunnassa, ja 83 prosenttia globaaliin kyselyyn osallistuneista petostentorjunnan ammattilaisista uskoo hyödyntävänsä generatiivista tekoälyä petostentorjuntateknologiana seuraavien kahden vuoden aikana.

Lähes joka viides petostentorjunnan ammattilainen (18 %) käyttää jo tekoälyä ja koneoppimista välineinä petostentorjunnassa. Lisäksi 32 prosenttia aikoo ottaa tekoälyyn pohjautuvaa teknologiaa käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein luku siitä, kun kysely aloitettiin vuonna 2019.

Tutkimustulosten valossa tekoälyn ja koneoppimisen käyttö petostentorjunnassa lähes kolminkertaistuu vuoden 2025 loppuun mennessä. Kolme viidestä organisaatiosta (59 %) kertoo myös kasvattavansa petostentorjuntabudjettiaan seuraavien kahden vuoden aikana.

Raportti korostaa, että petostentorjunnan kannalta olennaista on kyky analysoida tietoa petosten varoitusmerkkien löytämiseksi. Yli 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista organisaatioista käyttää jo jonkinlaista analytiikkaa osana petostentorjuntaa.

Lue raportti täältä ja käy SASin tulostaululla osoitteessa SAS.com/fraudsurvey tutustumassa toimialojen välisiin trendeihin ja käsityksiin petostentorjuntateknologiasta eri markkinoilla.