Tekoälystä kilpailukykyä pk-yrityksille

12.8.2021

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimassa AI-TIE -hankkeessa kehitetään pk-yritysten tekoälyosaamista ja muutosjoustavuutta sekä tuetaan verkostoyhteistyötä eri yritysten, tekoälyratkaisujen tarjoajien, TKI-instituutioiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden avaintoimijoiden välillä.

Eurooppalaisten tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn hyödyntämisen haastavaksi. Tästä huolimatta juuri pk-yrityksissä piilee paljon valjastamatonta potentiaalia, mitä tulee tekoälyn käyttöön liiketoiminnan kasvattamisessa.

AI-TIE -hankkeen (Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille) päätavoite on ottaa käyttöön piilotettu potentiaali ja tukea pk-yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä toteutetaan mm. kartoittamalla tekoälyratkaisujen sovelluskohteita innovaatio-, tuote- ja palvelukehityksessä sekä palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä valtion rahoitusta, jota käytetään pk-yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden tuottamiseen tekoälyn sovellusten suunnittelun ja pilotoinnin tueksi.

AI-TIE:ssä rakennetaan täysin uusi tekoälyinnovaatioekosysteemi, jossa pk-yritykset, suuryritykset, tekoälyratkaisujen tarjoajat, korkeakoulut, asiantuntijaorganisaatiot sekä muut avaintoimijat toimivat synergiassa tarjotakseen tuotteitaan ja palveluitaan.

AI-TIE -hankeen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut. Haaga-Helia tuo konsortioon osaamisensa yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä ja liiketoimintaprosessien digitalisoinnin menetelmistä, kun taas Laurealla on vankka kokemus innovaatioekosysteemien ja yhteiskehittämisen osaamisesta.

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä toimiva Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA sekä omadatamallin kansainvälinen suunnannäyttäjä MyData Global ry.

AI-TIE toteutetaan yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran, Uudenmaan yrittäjät ry:n, NewCo:n ja Health Capital Helsingin kanssa.