Teleste käynnistää älykkäiden 1,8 GHz -verkkojen aikakauden Pohjois-Amerikassa

Teleste käynnistää älykkäiden 1,8 GHz -verkkojen aikakauden Pohjois-Amerikassa

1.3.2024

Teleste on allekirjoittanut puitesopimuksen merkittävän pohjoisamerikkalaisen operaattorin kanssa. Sopimuksen mukaisesti yhtiö on saanut volyymitilauksia älykkäistä 1,8 GHz ICON-vahvistimista, joiden toimitukset käynnistyvät helmikuussa 2024. Kaikki toimitettavat vahvistimet varustetaan transpondereilla, jotka mahdollistavat älykkäiden telemetriaominaisuuksien hyödyntämisen. Älyvahvistimet nostavat verkkojen suorituskykyä, tukevat saumattomasti tulevia DOCSIS 4.0 -verkkopäivityksiä ja tuovat myös huomattavaa tehokkuutta laajakaistayhteyksien laadun ja verkkojen käyttökustannusten hallintaan. Vahvistimien toimitukset aloittavat älyverkkoteknologian käyttöönoton Pohjois-Amerikassa.

Kaapeliverkkojen päivittäminen DOCSIS 4.0 -infrastruktuuriin tuo mukanaan 10 Gbps laajakaistanopeuden sekä uusia digitaalisia palveluja niin kuluttajille kuin yrityksille. Teknologian avulla operaattorit voivat päivittää koaksiaalikaapeliverkkojaan nopeasti ja kustannustehokkaasti. Telesten DOCSIS 4.0 standardin mukaisten 1,8 GHz:n vahvistimien älykkäät toiminnallisuudet tarjoavat uusia mahdollisuuksia operatiivisiin säästöihin ja laajakaistayhteyksien luotettavuuden parantamiseen. Näitä toiminnallisuuksia ovat muun muassa verkon laitteiden etähallinta ja automaattiset säädöt.

Telesten Broadband Networks -liiketoimintayksikön johtaja Hanno Narjus toteaa, että 1,8 GHz:n vahvistimen käyttöönottojen alkaminen käynnistää myös uuden älykkyyden aikakauden Pohjois-Amerikan kaapeliverkoissa. 

- Koko toimiala hakee innokkaasti ratkaisuja kaapeliverkkojen suorituskyvyn ja luotettavuuden nostamiseen aiempaa korkeammalle tasolle. Meillä onkin juuri nyt poikkeuksellinen tilaisuus tuoda verkkoihin uutta älykkyyttä, jonka avulla operaattorit voivat maksimoida verkkoinvestointiensa hyödyt. Asiakkaamme päätös ottaa älykkäät vahvistimet käyttöön verkkopäivityksen alusta alkaen korostaa alan päättäväisyyttä tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen. Älyverkkoteknologioiden edelläkävijänä Teleste on ylpeä voidessaan olla aloittamassa tätä murrosta.

Datan kulutuksen jatkuvan kasvun sekä nopeiden ja luotettavien laajakaistapalvelujen lisääntyvän kysynnän myötä Pohjois-Amerikan kaapelioperaattoreiden on päivitettävä verkkojaan vastaamaan kuluttajien vaatimuksia. Telesten älykkäät 1,8 GHz:n vahvistimet mahdollistavat kipeästi kaivattujen multigigabittinopeuksien lisäksi myös palvelun laadun ja luotettavuuden parantamisen. Nämä parannukset perustuvat telemetrian käyttöön, ja ne lisäävät operaattoreiden kykyä ehkäistä ja ratkaista mahdollisia palveluongelmia, maksimoida palvelun käyttöaikaa ja varmistaa laajakaistayhteyksien saumaton toimivuus.

Löydät Telesten verkkosivustolta lisätietoja yhtiömme 1.8 GHz ja DOCSIS 4.0 -teknologioista. Pohjois-Amerikan kaapeliverkkomarkkinoille suunnattuihin älyvahvistimiin voit tutustua Teleste Interceptin verkkosivustolla.