Caruna vähentää investointeja 60 miljoonalla eurolla

1.3.2024

Sähkönjakeluyhtiö Caruna sopeuttaa toimintaansa vuoden alussa voimaan tulleen Energiaviraston valvontamallin takia. Valvontamalli leikkaa Carunan investointikykyä, ja yhtiö on aloittanut sopeuttamistoimet aiemmin suunniteltujen investointien osalta. Investoinnit vähenevät noin puoleen edellisen vuoden tasosta.

- Valvontamalli vuosille 2024–2031 heikentää huomattavasti toimintaedellytyksiämme ja kykyämme investoida verkkoon. Arvioimme, että puhtaan siirtymän, huoltovarmuuden ja sähköistyvän yhteiskunnan kehityshankkeet viivästyvät tämän takia toimialueillamme. Joudumme kiinnittämään entistä enemmän huomiota yksittäisten investointien kannattavuuteen. Lisäksi meidän on varmistettava, että luottoluokituksemme säilyy, jotta saamme jatkossakin rahoitusta, sanoo Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Puhdas siirtymä vaikuttaa sähkön kulutuksen kasvuun Suomessa. Ennusteen mukaan sähkön kulutuksen ennakoidaan lisääntyvän yli 50 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Sähköverkkojen rooli suomalaisen yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistajana on keskeinen. Euroopassa sähköverkkojen kehittämisellä nähdään keskeinen rooli puhtaan siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa käännytään nyt uusilla valvontamenetelmillä vastakkaiseen suuntaan.

- Tämä ilman muuta vaikuttaa asiakkaisiimme ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Puhtaan siirtymän tahti on kova. Viime vuonna uusiutuvaa tuotantokapasiteettia tuli verkkoomme 181 MW, ja aurinkosähkön pientuottajien määrä on kohta lähes 29 000. Kaupunkien kaukolämpö sähköistyy vauhdilla, mikä vaatii lisää kapasiteettia sähköverkoilta. Emme jatkossa pysty liittämään henkilö- ja yritysasiakkaitamme sähköverkkoon yhtä nopeasti kuin aiemmin, Tammivuori sanoo.

Caruna arvioi seuraavien vuosien investointisuunnitelmia sekä näihin liittyviä sopeutustarpeita myöhemmin tämän vuoden aikana. Yhtiö hakee muutosta Energiaviraston vuoden alussa voimaan tulleeseen valvontamalliin markkinaoikeudesta. Valitus on jätetty markkinaoikeudelle tammikuussa.