Tukea haettiin vähähiilisyyden edistämiseen

10.3.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut kahden investointitukihaun kautta yhteensä 24 hankehakemusta, joissa haetaan tukea vähähiilisyyttä edistäviin ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin innovatiivisiin tulevaisuuden energiaratkaisuihin sekä kivihiilen energiakäytöstä luopumista nopeuttaviin hankkeisiin.

Hakemuksista 22 koskee suuria demonstraatiohankkeita ja niissä tukea haetaan yhteensä 297 miljoonaa euroa. Kahdelle ripeästi kivihiilen käytöstä luopumiseen tähtäävälle hankkeelle tukea haetaan yhteensä 18,6 miljoonaa euroa.

Uusien hakemusten lisäksi tällä hakukierroksella on käsittelyssä myös aiemmin vastaanotettuja hakemuksia, joihin ei ole vielä tehty päätöstä. Ministeriön arvion mukaan päätökset kivihiilestä luopumisen hankkeista voidaan tehdä tänä keväänä ja demohanketuista syksyllä 2021.

Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan uuden energiateknologian hankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään viisi miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin, jotka tukevat vuoteen 2030 asetettujen kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamista.

Tukea oli mahdollista hakea kolmessa eri kategoriassa: 1) uusiutuvat liikennepolttoaineet, ml. sähköpolttoaineet, 2) muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto ja 3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastaanottanut myös kaksi uutta investointitukihakemusta kivihiilen energiakäyttöä korvaaviksi hankkeiksi. Nämä Fortum Power and Heat Oy:n hakemukset (Keran lämpöpumppulaitos ja Datakeskushanke LTO) liittyvät kivihiilestä luopumiseen Espoon kaukolämmöntuotannossa. Lisäksi tänä vuonna käsitellään myös ne hakemukset, joista ei viime vuonna tehty päätöstä.

Investointitukeen on varattu vuosille 2020–2022 yhteensä 90 miljoonaa euroa. TEM myönsi joulukuussa 2020 yhteensä 7,7 miljoonaa euroa neljälle hankkeelle, joissa Turussa, Espoossa ja Vaasassa otetaan käyttöön muuhun kuin polttoon perustuvia teknologioita kaukolämmön tuotannossa.