Tukesin lupa Haminan LNG-terminaalille

15.10.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt luvan Haminan öljysatamaan valmistuvalle nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalille. Haminan terminaali on Suomen kolmas LNG-terminaali, ja sen kaupallinen käyttö alkaa vuoden 2021 alkupuolella.

Kolme LNG-terminaalia kattaa nesteytetyn maakaasun riittävän saannin Suomessa

Suomen kaksi aiempaa käytössä olevaa LNG-terminaalia sijaitsevat Porin Tahkoluodossa ja Tornion Röytässä. Näistä Tornion terminaali on suurempi ja Porin terminaali samaa kokoluokkaa kuin Haminan terminaali.

- Kolmannen LNG-terminaalin ansiosta Suomen nesteytetyn maakaasun tämänhetkinen tarve tulee katettua. Samalla vähenee riippuvuus Venäjän maakaasusta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskari.

LNG tuodaan terminaaliin säiliöaluksella esimerkiksi Rotterdamin sataman kautta. LNG:tä toimitetaan terminaalista säiliöautoilla energialaitosten ja teollisuuden käyttöön aina Kainuuseen saakka. Purettavan ja lastattavan LNG:n laatua tarkkaillaan terminaalialueella sijaitsevilla analyysilaitteilla.

Lisäksi LNG:tä toimitetaan höyrystettynä maakaasuna maakaasun jakelu- ja siirtoverkostoon mittausasemien ja rakennettavien yhdysputkistojen kautta. Siirtoputkistoliitännän kautta maakaasua voidaan toimittaa Suomen ja myös Viron maakaasuverkostoihin.

Haminan LNG-terminaalissa varastoidaan nesteytettyä maakaasua maanpäällisessä säiliössä yhteensä 15 000 tonnia (30 000 m³). Säiliön halkaisija on 39 metriä ja säiliön päällä sijaitsevat rakenteet sijaitsevat yli 50 metrin korkeudessa maatasosta. Alueella on tilavaraus myös toiselle varastosäiliölle, jonka tilavuus olisi 20 000 m³.

LNG-säiliö on rakenteeltaan kaksivaippainen säiliö, jossa sisempi säiliö on 9 % nikkeliterästä ja ulompi säiliö ja katto ovat teräsbetonia. Ulomman ja sisemmän säiliön välitila on eristetty perliitillä. Säiliön betoninen pohjalaatta on lämmitetty ja eristetty alla olevan maapohjan jäätymisen estämiseksi.