Tunnista vaarallinen tuote uudelta vaarallisettuotteet.fi-sivustolta

14.6.2022

Valaisimessa sähköiskun vaara. Pikkulapselle tarkoitetussa lelussa irtoavia, pieniä osia. Puhdistusaineessa luvatonta kemikaalia. Lainsäädännön jo kieltämä laite markkinoilla. Esimerkiksi tällaisista vaarallisista tai vaatimusten vastaisista tuotteista kuluttajat ja ammattilaiset voivat hakea tietoa vaarallisettuotteet.fi-sivustolta. Uudella sivustolla julkaistaan sekä viranomaisten että yritysten itsensä markkinoilta poistamia tai poistettaviksi tarkoitettuja tuotteita. Sivusto korvaa Tukesin nykyisen Markkinavalvontarekisterin (marek.tukes.fi) ja sinne tulee myös muiden viranomaisten julkaisemia ilmoituksia.

Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta löytyvät kuluttaja- ja ammattilaiskäyttöön tarkoitetut tuotteet, jotka ovat osoittautuneet viranomaisen valvonnassa vaarallisiksi tai ne eivät täytä lain vaatimuksia. Sivustolla on myös tuotteita, jotka yritys on oma-aloitteisesti vetänyt takaisin tai poistanut markkinoilta. Tuotteista kerrotaan perustietojen lisäksi siinä oleva puute, tuotteen aiheuttama riski ja toimintaohjeet kuluttajalle. Tuotekuvista oikean tuotteen tunnistaminen on helppoa. Sivustoa voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

- Palvelu on rakennettu niin, että sitä on kaikkien helppo käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella kertoo Tukesin projektipäällikkö Jukka Eklund.

 Tuotteiden hakeminen on vaivatonta joko hakutoiminnon avulla tai selailemalla. Tuotteita voi myös listata esimerkiksi ajan tai riskin mukaan. 

Tässä vaiheessa sivustolla ilmoittavat viranomaiset ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus (STUK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tiedon jakaminen yhdistetysti yhden kanavan kautta auttaa kuluttajia tiedon löytämisessä.  On myös julkisen hallinnon strategian ja päämäärien mukaista, että viranomaiset kehittävät yhdessä ja tuovat useiden viranomaisten päätökset samaan palveluun. 

Käyttäjiltä toivotaan runsaasti palautetta. Risut ja ruusut voi jättää sähköpostitse osoitteeseen vaarallisettuotteet@tukes.fi.